Sökning: "ruralisering"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet ruralisering.

 1. 1. Att arbeta med bruksorter i förändring. En undersökning av modellen "Den Nya Bruksorten"

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Linda Brelin; [2020-08-29]
  Nyckelord :Rural utveckling; ruralisering; resiliens; Village renewal; Rural development; ruralisation; Village renewal; resilience;

  Sammanfattning : Within the research field of rural development, it is common to formulate models to describe howthe transformation of a rural area should take place. The models are formulated by researchers,municipalities, regions and individual organisations. LÄS MER

 2. 2. Utformning av ett seniorboende i byn Kalvsvik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Matilda Strömberg; Noah Olsson; Ebba Bengtsson Glans; [2020]
  Nyckelord :Seniorboende; hotspot; ruralisering; flyttkedja; tillgänglighet; exteriört; landsbygd;

  Sammanfattning : Studien presenterar ett förslag på hur ett alternativt seniorboende som riktar sig till personer över 55 i Kalvsvik kan utformas. Studien är inriktad på hur den yttre miljön och exteriören kan utformas på ett lämpligt sätt. LÄS MER

 3. 3. Nyckelparametrar för en levande landsbygd

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hanna-Louise Aasen; [2020]
  Nyckelord :landsbygd; landsbygdsutveckling; urbanisering; ruralisering; avfolkning; resiliens; klimatförändringar; jordbruk;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar frågan om levande landsbygd, där människor bor och trivs i hela landet, samt vilka förutsättningar gjort att så idag inte är fallet i Sverige. Upptäckten av fossila energislag har förändrat den mänskliga civilisationen på många sätt, inte minst genom förändrade produktionssätt inom framställningen av livsmedel och skogsråvara samt fabriksproduktionen av varor. LÄS MER

 4. 4. Att våga våga : en studie om självhushållare, deras drivkrafter och skapandet av en ny social rörelse

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Elin Östensson; [2020]
  Nyckelord :självhushållare; gröna vågen; ruralisering; meningsskapande;

  Sammanfattning : Världen är i förändring och vi står inför en rad framtida utmaningar. Bland annat kommer fossildrivna städernas hegemoni utmanas allt mer i takt med att oljan blir dyrare att framställa. Det leder till en högre grad av ruralisering, men redan idag finns ett flyttmönster av stadsmänniskor in till landsbygden. LÄS MER

 5. 5. Landsbygdens Lockelse : En studie om svensk livsstilsmigration

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Thea Falkeling; Nadja Bergendahl; [2020]
  Nyckelord :ruralisering; flyttmotiv; push-pull-teori; livsstilsmigration; migration;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studie är vårt gemensamma intresse av landsbygden och dess utveckling. Denna studie undersöker vilka faktorer som spelar in när människor väljer att aktivt genomföra en migration från stad till landsbygd. LÄS MER