Sökning: "russophobia"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet russophobia.

 1. 1. Ryssen kommer - Hur västerländsk rysskräck visualiseras och reproduceras i HBO-serien Chernobyl

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Anna Stohr; [2020]
  Nyckelord :representation; Den Andre; othering; Stuart Hall; HBO; Tjernobyl; rysskräck; Hollywood; The Other; Chernobyl; russophobia;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie av HBO-serien Chernobyl från 2019 och hur denna upprätthåller en i västerländsk media producerad för underhållning ofta förekommande stereotyp porträttering av Sovjetunionen och dess invånare. Studiens teoretiska utgångspunkt är centrerad kring filmteori och representationsteori och undersöker huruvida man genom othering i västerländska produktioner upprätthåller en bild av de forna sovjetiska länderna och dess invånare baserad på den uppfattning som lades till grund för i filmer producerade under kalla kriget. LÄS MER

 2. 2. Den ryska björnen sover : En pressanalytisk studie av Expressens och Aftonbladets framställning av Putin och Ryssland vid de ryska presidentvalen år 2000, 2004 samt 2012

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Viktor Fränberg; [2017]
  Nyckelord :Russia; Putin; Expressen; Aftonbladet; content analysis; russophobia; the constitutive other; press analytical;

  Sammanfattning : Sweden has always had a special relationship with Russia. The countries have fought dozens of wars against each other, both in the Viking Age, the Middle Ages and the early modern period. This, according to many historians, led to the emergence of a russophobia in Sweden. LÄS MER

 3. 3. "En björn som inte sover" : En kritisk diskursanalys av svensk dagspress positionering av Ryssland i försvarsdebatten

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Mats Lindblom; [2009]
  Nyckelord :Editorial; critical discourse analysis; ideology; positional statement; Russia; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter; Ledarjournalistik; kritisk diskursanalys; ideologi; positionering; Ryssland; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to analyze how media constructs strategic positional statements in debates of great immediate interest in order to stress ideological standpoints. Two questions are derived on the basis of this aim. LÄS MER