Sökning: "rutinaktivitetsteorin"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet rutinaktivitetsteorin.

 1. 1. Det upprepade våldet och sociala aktörers roll : En kvalitativ studie om sociala aktörers upplevelser i den hjälp och stöd som erbjuds kvinnor som utsätts för våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Mela Ekberg; Tilde Olsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att var tredje kvinna runt om i världen någon gång i livet har upplevt våld i sin nära relation och det beskrivs som ett globalt samhälls- och folkhälsoproblem. För att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor krävs att samhällets myndigheter och organisationer samverkar för att erbjuda utsatta kvinnor stöd och hjälp. LÄS MER

 2. 2. “Vårt uppdrag är oändligt men våra resurser är ändliga” : En kvalitativ intervjustudie om yrkesverksammas upplevelser av svårigheter med att motverka prostitution

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Maria Gidhammar; Johanna Heinemo; [2021]
  Nyckelord :prostitution; prevention; sex purchase law; pornography; routine activity theory; prostitution; förebyggande arbete; sexköpslagen; pornografi; rutinaktivitetsteorin;

  Sammanfattning : Prostitution är ett komplext, världsomfattande samhällsproblem som kan leda till flertalet negativa konsekvenser för den utsatta. I Sverige har köp av sexuella tjänster varit kriminaliserat sedan år 1999 och den svenska regeringen lägger stor vikt vid bekämpandet av prostitution. Trots detta är prostitution ett utbrett problem i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Övervakningskameror och personrån: En systematisk litteraturstudie om effekterna av kamerabevakning på personrån

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Shaina Blanksvärd; Rana Rabani; Elin Wiberg; [2020]
  Nyckelord :Effekt; kamerabevakning; personrån; situationell prevention; överflyttningseffekt;

  Sammanfattning : På grund av det ökande antalet personrån i Stockholm och minskningen i Malmö, syftar denna uppsats till att göra en litteraturöversikt av tidigare forskning för att kartlägga effekten av kamerabevakning på personrån i olika länder. Målet är att analysera om det skulle vara gynnsamt eller inte att använda samma metod i Sverige. LÄS MER

 4. 4. De osynliga övergreppen av unga : En litteraturbaserad studie om grooming

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ida Calmén; Maria Jonsson; [2020]
  Nyckelord :sexuellt utnyttjande av barn; offer; internet; grooming;

  Sammanfattning : Grooming som fenomen innebär att förövaren förbereder och manipulerar för att sexuellt utnyttja ett barn. Barnets nätverk, trygghet och sociala skydd minskar gradvis. I takt med internets utveckling har grooming ökat markant både som brott och fenomen. LÄS MER

 5. 5. Nospatrullen – hundägares möjlighet att uppmärksamma och förebygga brott : En kvalitativ intervjustudie om NOS-medlemmars inställning till att arbeta brottspreventivt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Matilda Funke Jansson; Anna Petersson; [2020]
  Nyckelord :Nosepatrol; NOS-project; Dog owners; Neighborhood watch; The theory of routine activity; Social control; Nospatrull; NOS-projekt; Hundägare; Grannsamverkan; Rutinaktivitetsteorin; Social kontroll;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att generera en förståelse för hur polisens NOS-projekt kan verka brottsförebyggande. Vi undersökte även hundägare som är delaktiga i projektet och deras inställning till att uppmärksamma och förebygga brott. LÄS MER