Sökning: "rutinarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet rutinarbete.

 1. 1. GDPR och backuper hos mjukvaruutvecklingsföretag : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Ted Johansson; [2018]
  Nyckelord :GDPR; General Data Protection Regulation; Backups; Backup; Routines; GDPR; Dataskyddsförordningen; Säkerhetskopior; Backup; rutiner;

  Sammanfattning : Detta arbete har som syfte att kontrollera hur verksamheter har anpassat sig inför General Data Protection Regulation (GDPR, sv. Dataskyddsförordningen), både vad det gäller rutinarbete och förändringar som de har genomfört. LÄS MER

 2. 2. Intern kommunikation balansen mellan struktur och flexibilitet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Elin Rudenfors; Elin Lundgren; [2018]
  Nyckelord :Intern kommunikation; kommunikationskanaler; kommunikationsverktyg; informationsöverföring; arbetsstruktur; rutiner; dokumentationer; metaforer; digital kommunikation.;

  Sammanfattning : Rapportens studie kommer att behandla ämnet intern kommunikation i en organisation som ligger i framkant med tekniken. I dagens organisationer så är kommunikation och informationshantering A och O. Då individen besitter olika kunskaper och erfarenheter så kommer individen att tolka och tillämpa information olika. LÄS MER

 3. 3. Framställning av positiva kontroller för immuncytokemi med vätskebaserad cytologi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Jessica Sverkersson; [2018]
  Nyckelord :Immuncytokemi; positiva kontroller; immunhistokemi; vätskebaserad cytologi;

  Sammanfattning : Immuncytokemi (ICC) har blivit en framgångsrik metod inom cancerdiagnostiken. ICC bygger på antikropps- och antigenreaktion då infärgning med specifika antikroppar kan lokalisera strukturer hos celler. LÄS MER

 4. 4. Farligt förtöjningsarbete : Analys av förtöjningsolyckor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Sofia Wikberg; Elin Wikström; [2016]
  Nyckelord :Mooring; risks; accidents; analysis; Förtöjning; risker; olyckor; analys;

  Sammanfattning : Förtöjningsarbete är ett rutinarbete ombord på de flesta fartyg vid ankomster och avgångar men det är även sett som ett riskfyllt arbete med olyckor till följd. Syftet med det här examensarbetet är att undersöka varför det fortätter ske allvarliga olyckor i samband med förtöjning trots att det är ett rutinjobb. LÄS MER

 5. 5. Berättelsen som ett redskap för elevers lärande : En kvalitativ studie om berättelsen som ett motiverande läromedel i spanskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationUtbildningsvetenskap

  Författare :Barahona Pezoa; [2013]
  Nyckelord :Moderna språk; berättelse; motivation; kreativitet;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka att genom läsningen av en berättelse kan läraren motivera elevernas deltagande i sitt lärande och utveckla elevernas kunskaper i det spanska språket. Detta är ett kvalitativt arbete som handlar om hur lärare kan motivera eleverna att delta aktivt i spanskundervisningen, stimulera deras kreativitet samt förbättra deras skriftliga och muntliga färdigheter genom att läsa en berättelse. LÄS MER