Sökning: "rutinuppgift"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet rutinuppgift.

 1. 1. Vikten av problemlösning i matematikundervisningen : -      Utifrån lågstadielärares uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Amanda Jonsson; Lina Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Teachers perspective; problem solving; mathematics; lärares uppfattningar; problemlösning; lågstadielärare; enkät; matematikundervisning.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få inblick i hur lågstadielärare uppfattar problemlösning i matematik. Detta genom att undersöka hur lärare uttrycker betydelsen av problemlösning, vad de anser karaktäriserar en bra problemlösningsuppgift samt hur de påstår sig undervisa om detta. LÄS MER

 2. 2. Matematikuppgifters mångfald : En studie om matematikuppgifters möjligheter till lärande.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Josefine Ljungblad; [2016]
  Nyckelord :Matematik; matematikuppgifter; förmågor; matematiklärande; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om vilka olika matematikuppgifter elever möter i sina matematikböcker samt vilka förmågor eleverna får möjlighet att träna på genom dessa uppgifter. Uppgifterna är kategoriserade i rutinuppgift, textuppgift, problemuppgift samt rika problem. LÄS MER

 3. 3. Är ett problem verkligen ett problem? : En läromedelsanalys om problemlösning för årskurserna 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Fanny Soupraya; Erica Rönningen; [2015]
  Nyckelord :problemlösning; matematisk förmåga; lösningsstrategi; rutinuppgift;

  Sammanfattning : Att arbeta med problemlösning i matematikundervisningen är ett vanligt inslag i svenska lågstadieelevers vardag. Tidigare forskning på området har visat att den matematiska utvecklingen gynnas genom bra problemlösningsuppgifter och att dessa uppgifter snabbare kan föra eleven framåt i sitt lärande. LÄS MER

 4. 4. Problemlösningsförmågan i matematikuppgifter - En analys av läromedel för årskurs sex

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Johan Olsson; Glenn Edetun Holgersson; [2013]
  Nyckelord :problemlösning; rutinuppgift; läromedel; problem; läroplan; matematik;

  Sammanfattning : I matematikundervisningen i skolan går färdighetsträning före förståelse och läroboken ges en central roll enligt Skolverkets rapport från 2003. Problemlösning är ett centralt begrepp och vi anser att elevernas förmågor inom matematik kan utvecklas via ett problemlösande arbetssätt. LÄS MER

 5. 5. Elevernas upplevelser vid lösning av matematiska textuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Hadil Faransi; [2012]
  Nyckelord :Matematiska textuppgifter; språkförståelse; upplevelse; problemuppgift; rutinuppgift;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på elevernas upplevelser vid lösning av matematiska textuppgifter. Jag undersökte även vilken arbetsform eleverna föredrog vid lösning av textuppgifter. Undersökningen byggde på intervjuer och ett prov med olika matematiska uppgifter. Åtta elever i årskurs 2 deltog i undersökningen. LÄS MER