Sökning: "rutt"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet rutt.

 1. 1. Beslutsanalytiska angreppssätt vid kollektivtrafikutveckling : Tillämpning av swing weighting och even swap

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

  Författare :Mattias Lisstorp; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kollektivtrafiken har en viktig roll att fylla i strävan mot ett hållbart samhälle. Kol-lektivtrafiken har många intressenter och genom att kollektivtrafiken ska inriktas mot att uppfylla olika mål, som i många fall går stick i stäv med varandra, så krävs att besluten om hur en rutt ska trafikeras föregås av olika avvägningar. LÄS MER

 2. 2. Mitigation of inter-domain Policy Violations at Internet eXchange Points

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Muhammad Raheem; [2019]
  Nyckelord :IXP; Computer Networks; Distributed Systems; SDN; OpenFlow; BGP; Open vSwitch; Security; Firewall; Monitoring; IXP; Datornätverk; Distribuerade System; SDN; OpenFlow; BGP; Open vSwitch; Säkerhet; Brandvägg; Övervakning;

  Sammanfattning : Economic incentives and the need to efficiently deliver Internet have led to the growth of Internet eXchange Points (IXPs), i.e., the interconnection networks through which a multitude of possibly competing network entities connect to each other with the goal of exchanging traffic. LÄS MER

 3. 3. Mitigation of inter-domain Policy Violations at Internet eXchange Points

  Master-uppsats, KTH/Network Systems Laboratory (NS Lab)

  Författare :Muhammad Raheem; [2019]
  Nyckelord :IXP; Computer Networks; Distributed Systems; SDN; OpenFlow; BGP; Open vSwitch; Security; Firewall; Monitoring; IXP; Datornätverk; Distribuerade System; SDN; OpenFlow; BGP; Open vSwitch; Säkerhet; Brandvägg; Övervakning;

  Sammanfattning : Economic incentives and the need to efficiently deliver Internet have led to the growth of Internet eXchange Points (IXPs), i.e., the interconnection networks through which a multitude of possibly competing network entities connect to each other with the goal of exchanging traffic. LÄS MER

 4. 4. Batterielektriska lastbilar i Malmö stad - en fallstudie i citydistribution

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Freddy Larsson; [2019]
  Nyckelord :Batterielektrisk; lastbil; rutt; körschema; GPS; Öresund; Greater Copenhagen; Battery Electric Truck; route; Skåne; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Enligt Trafikverkets siffror ökade utsläppen av växthusgaser från transportsektorn med 0,5 % under 2018 samtidigt som de måste minska med 8 för att nå de uppsatta målen. Ökningen berodde främst på en ökad lastbilstrafik. Det krävs flera lösningar för att nå detta mål. LÄS MER

 5. 5. Trängselprissättning inom flygindustrin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jacob Karlsson; Antonio Prgomet; [2018]
  Nyckelord :Intäktsoptimering; Trängselprissättning; Prisdiskriminering; Rusningstider; Business and Economics;

  Sammanfattning : Många flygbolag använder idag komplexa intäktsoptimeringsstrategier i sin vinstmaximering. En av dessa är trängselprissättning, på engelska kallad peak-load pricing. I denna uppsats undersöks om flygbolag använder trängselprissättning av biljetter under en dags rusningstider. LÄS MER