Sökning: "ruttplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet ruttplanering.

 1. 1. Decision-making algorithm for self-driving vehicles Using diagnostics and prognostics for shortterm fault handling

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Erik Branzén; [2021]
  Nyckelord :Decision-making; diagnostics; prognostics; fault scenario; symptom; självkörande fordon; beslutsfattande; diagnos; prognos; felscenario; symptom;

  Sammanfattning : A problem in self-driving vehicle (SDV) development is replacing human intuition in the diagnostic process. Some fundamental interactions between driver, service personnel, and system developer are hard to replace by onboard systems and processes. LÄS MER

 2. 2. Ruttplaneringens betydelse och informationsflödets inverkan : En studie om hur dessa kan reformeras inom små företag i tillväxtfasen

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Elin Johansson; Isagel Josefsson; Michaela Larsson; Klara Stenholm; [2021]
  Nyckelord :ruttplanering; informationsflöde; Transport Value Stream Map; standardisering;

  Sammanfattning : Dagens parallella ökning av konsumtion och hållbarhetstänk ställer höga krav på företag. Digitaliseringen och den tekniska progressionen utmanar företag än mer att arbeta mot ständig förbättring för att bibehålla sin konkurrenskraft och är en aspekt som studien lyfter. LÄS MER

 3. 3. Optimal control of articulated vehicles for tyre wear minimisation

  Master-uppsats, KTH/Fordonsdynamik

  Författare :Vallan Maroof; [2021]
  Nyckelord :Articulated Vehicles; Optimal Control; Tyre Wear Minimisation; Sensitivity Analysis; Motion Planning; Lastbil; Ruttplanering; Däckslitage Minimering; Känslighetsanalys; Optimal Styrning;

  Sammanfattning : Tyre wear is a significant problem on today's road vehicles, particularly for heavy trucks. As the tyre wears, microplastics is released in the air causing long term health issues and environmental pollution. With the introduction of automated vehicles there is a big potential to improve tyre wear of heavy trucks. LÄS MER

 4. 4. Effects on traffic work during demand-based collection of waste compared with collection at fixed intervals

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Rebecca Gustafsson Linder; Paulina Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :logistik; returlogistik; avfallshanteringslogistik; avfallshämtning; trafikarbete; transportplanering; ruttplanering; GIS; geografiska informationssystem; hållbarhet;

  Sammanfattning : Avfallshämtningen är ett komplext problem som ställer mängder av logistiska krav och bör tillgodose kundens behov om att få sina sopor upphämtade och tömda i rätt tid. Samtidigt bör onödigt trafikarbete minskas för att uppnå en mer hållbar avfallshämtning. LÄS MER

 5. 5. A Comparative Study on a Dynamic Pickup and Delivery Problem : Improving routing and order assignment in same-day courier operations

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Tomas Andersson; [2021]
  Nyckelord :Pickup and Delivery; Dial-a-Ride; Dynamic; Order assignment; Large Neighborhood Search; Pickup and Delivery; Dial-a-Ride; Dynamisk; Tilldelning av beställningar; Large Neighborhood Search;

  Sammanfattning : Pickup and Delivery Problems (PDPs) constitute a class of Vehicle Routing Problems (VRPs) consisting of finding the optimal routes for a fleet of vehicles to deliver requests from a set of origin locations to a corresponding set of destinations. PDPs are NP-hard and have a wide variety of variants and potential constraints. LÄS MER