Sökning: "rygg"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade ordet rygg.

 1. 1. Barnmorskans erfarenhet av levatorpress

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Een; Hanna-Kerstin Olsson; [2019-07-03]
  Nyckelord :barnmorska; förlossningsvård; tyst kunskap; forcerad krystning; levatorpress;

  Sammanfattning : BackgroundLevator pressure is a method that midwives in Sweden use in childbirth care. Levator pressure means that the woman lies on her back with her legs in a flexed position while the midwife enters her fingers in her lower vaginal area, using pressure down and outwards. LÄS MER

 2. 2. E-sport, E-atleter och fysisk träning : -En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Christoffer Göthe; Viktor Andersson; [2019]
  Nyckelord :Fysioterapi; Prestation; Risker; Träning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom e-sport tävlar e-atleter som enskilda deltagare eller i ett lag från olika länder som möter varandra i samma datorspel. Dessa matcher/turneringar ses av miljontals personer över hela världen. LÄS MER

 3. 3. KVINNORS UPPLEVELSER AV OMVÅRDNADEN I SAMBAND MED MISSFALL

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Amanda Ellingsen; Sara Palm; [2019]
  Nyckelord :kvinna; missfall; omvårdnad; upplevelse; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Missfall är vanligt förekommande i kvinnans graviditet. Den vanligaste orsaken till ett tidigt missfall anses vara kromosomavvikelser eller andra avvikande egenskaper hos fostret. Det är svårt att säkerställa hur ofta missfall inträffar men av alla konstaterade graviditeter slutar ungefär 10–20% med missfall. LÄS MER

 4. 4. En jämförelse mellan respiratorisk polygrafi och perifer arteriell tonometri i diagnos av obstruktiv sömnapné

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anton Starck; Marwah Al-Obaidi; [2019]
  Nyckelord :Apnea-hypopnea index; oxygen desaturations index; respiratory effort related arousals; SESAR-criteria and polysomnography; Apné-hypopné index; oxygen desaturations index; respiratory effort related arousals; SESAR-kriterier och polysomnografi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Obstruktiv sömnapné (OSA) är en av de vanligaste kroniska sömnsjukdomarna. Sjukdomen kännetecknas av återkommande episoder med andningsuppehåll under sömn. Detta ligger till grund för dagsömnighet och utveckling av systemsjukdomar. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadselevers fysiska kapacitet och motivation till träning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Sara Gunsth; Lydia Karlström; [2019]
  Nyckelord :omvårdnadselever; fysisk kapacitet; motivation; träning; hållbart arbetsliv;

  Sammanfattning : Det vi ser idag är att de som arbetar inom vård & omsorgen är de som löper stor risk för att bli sjukskrivna på grund av belastningsskador som sker inom arbetet. Regelbunden träning och ökad fysisk kapacitet är en långsiktig lösning som kan komma att minska muskuloskeletala skador hos blivande arbetstagare inom vård & omsorgen. LÄS MER