Sökning: "rygg"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade ordet rygg.

 1. 1. Betydelsen av övernattning på slakteri för förekomsten av slaktskador hos gris och nötkreatur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Anna Emlén; [2020]
  Nyckelord :gris; nötkreatur; slakteri; övernattning; skada; trauma;

  Sammanfattning : Varje år slaktas cirka 2,5 miljoner grisar och 420 000 nötkreatur i Sverige. Av dessa uppskattas ca 44 % övernatta på slakteri. Att skickas till slakt innebär mycket stress för djuren och slakterimiljön är inte optimal för djurens välfärd eftersom den innehåller för djuren obekanta lukter, ljud och individer. LÄS MER

 2. 2. "När hon la en hand på min rygg kunde jag känna om hon var full eller inte" : Hur vuxna relationer formas av en uppväxt med alkoholberoende förälder/föräldrar

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Ida Björkman; Linda Höglund; [2020]
  Nyckelord :Relationships; upbringing; attachment; alcohol dependence; system; loneliness; Relationer; uppväxt; anknytning; alkoholberoende; system; ensamhet.;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Titel: "När hon la en hand på min rygg kunde jag känna om hon var full eller inte" Hur vuxna relationer formas av en uppväxt med alkoholberoende förälder/föräldrar Författare: Ida Björkman och Linda Höglund Syftet med den här studien var att undersöka hur vuxna relationer formas utifrån en uppväxt präglad av alkoholberoende förälder/föräldrar. Frågeställningarna vi utgick från för att göra det var: Hur ser de vuxna relationerna ut hos ett urval av informanter som har upplevt en barndom med en eller två föräldrar som var alkoholberoende? och Hur kan de vuxna relationerna hos informanterna förstås utifrån deras uppväxt präglad av alkoholberoende förälder/föräldrar? Det här är en kvalitativ studie utförd genom narrativa intervjuer (n=10) med vuxna personer som vuxit upp med alkoholberoende förälder/föräldrar och den visade att det görs ett val att begränsa antalet relationer man omger sig med i vuxen ålder för att minimera risken att bli sårad. LÄS MER

 3. 3. "It's worth it for a booty" : Influencers trovärdighet och sanningsanspråk om Brazilian Butt Lift och kroppsideal på YouTube

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Inez Rydman; [2020]
  Nyckelord :Influencer; kroppsideal; trovärdighet; sanningsanspråk; disciplin; självövervakning; diskurs;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur influencers på Youtube gör sanningsanspråk om den ideala kvinnokroppen. Jag undersöker hur deras uttalanden om kroppsideal och ingreppet Brazilian Butt Lift (BBL) kan tolkas. LÄS MER

 4. 4. Nytt potentiellt användningsområde för ARTIS Pheno : En litteraturstudie om ett utökat användningsområde för ARTIS Pheno inom ortopedi

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Johanna Jacobsson; Maja Sandén; [2020]
  Nyckelord :ARTISPheno; Biplanar® 600s; BV-pulsera mobile C-arm; C-arm; G-arch; ARTIS Pheno; Biplanar® 600s; BV-pulsera mobile C-arm; C-arm; G-båge;

  Sammanfattning : Målet med projektet var att undersöka ifall Siemens ARTIS Pheno hade fördelar jämfört med likvärdig utrustning såsom G-båge och C-arm och undersöka om ARTIS Pheno kan tillämpas inom andra områden än enbart rygg-, bäcken-och neurokirurgi. Resultatet ifrån rapporten visar att ARTIS Pheno kan med fördel användas inom andra områden, såsom traumaortopedi. LÄS MER

 5. 5. Secure Embrace : För en säker och bekväm ambulanstransport.

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Lisa Blomstrand; Jack Wilhelmsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The project group consists of Lisa Blomstrand and Jack Wilhelmsson, both of whom have a great passion and interest in professions that concern human health. It was from this interest the idea of Secure Embrace came to life. In Sweden, accidents where people suffer from neck and back injuries occur on a daily basis. LÄS MER