Sökning: "ryggmärgsskada"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet ryggmärgsskada.

 1. 1. Trycksår hos personer med ryggmärgsskada - Sjuksköterskans profylaktiska och kurativa omvårdnadsåtgärder

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Molly Boberg; Jennifer Örn; [2021-03-02]
  Nyckelord :Trycksår; Ryggmärgsskada; Sjuksköterska; Behandling; Förebyggande åtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 300 personer drabbas årligen av ryggmärgsskador i Sverige.Ryggmärgsskador kan leda till flera olika konsekvenser däribland motorisk försämring, fysisksvaghet och förlamning. En annan vanlig förekommande konsekvens är trycksår. 95% av desom drabbas av ryggmärgsskador kommer under sin livstid utveckla minst ett trycksår. LÄS MER

 2. 2. Analysis of the User Requirements and Product Specifications for Home-Use of the ABLE Exoskeleton

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Katlin Kreamer-Tonin; [2021]
  Nyckelord :Exoskeleton; Lower-limb exoskeleton; Spinal cord injury; Home community; Assistive technology; Exoskelett; nedre extremitet; ryggmärgsskada; hem och samhälle; hjälpmedel;

  Sammanfattning : Lower-limb exoskeletons are an emerging technology to provide walking assistance to people who have a spinal cord injury (SCI). Until now, exoskeletons have primarily been used in a clinical setting for a range of applications in rehabilitation, and there is potential for exoskeletons to be used by people with SCI at home. LÄS MER

 3. 3. Att uppleva delaktihet trots ryggmärgsskada : En systematisk litteraturstudie om upplevelsen av fysiska fritidsaktiviteter

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Adam Sundqvist; Thomas Olsson; [2021]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Hälsa; Miljö; Aktivitetsbalans; Aktivitetsidentitet; Självständighet;

  Sammanfattning : Personer med ryggmärgsskada löper en större risk för ett stillasittande liv vilket ökar risken för följdsjukdomar. Med tanke på att arbetsterapi idag främst är inriktat mot att förbättra ADL-förmåga, snarare än fritidsaktiviteter, finns det ett behov av att studera fysiska fritidsaktiviteter inom arbetsterapi. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelse av sexualitet vid förvärvad ryggmärgsskada : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Jasmine Berglund; Hanna Poutiainen; [2020]
  Nyckelord :Sexualitet; förvärvad ryggmärgsskada; kvinnor; upplevelser; omvårdnad; litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas cirka 250 000 - 500 000 personer i världen av en ryggmärgsskada. Att drabbas av en förvärvad ryggmärgsskada kan innebära fysiska och psykiska förändringar när det gäller exempelvis förmåga att röra sig, känna beröring och andra funktioner i det genitala området, som kan påverka upplevelsen av sexualitet. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av att leva med långvarig neuropatisk smärta efter ryggmärgsskada : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Alva Holmstedt; Lundstedt Hanna; [2019]
  Nyckelord :acceptance; management; support; nursing; pain; acceptans; hantering; stöd; omvårdnad; smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig neuropatisk smärta efter ryggmärgsskada är ett komplext tillstånd som berör personens psykiska, fysiska, sociala samt existentiella välbefinnande. Ett gott bemötande från hälso- och sjukvården är av vikt för att personer som är berörda skulle förstå sin situation och kunna anpassa sig till ett liv med smärta. LÄS MER