Sökning: "ryggsmärta"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet ryggsmärta.

 1. 1. Analys av urvalsprocessen till ryggkirurgi vid unilateral symptomgivande nervrotspåverkan. : En pragmatisk pilotstudie med könsperspektiv

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Anders Christensen; [2020]
  Nyckelord :Ischias; sensitivitet; specificitet; klinisk undersökning; fysioterapi; ryggsmärta;

  Sammanfattning : Introduktion Lumbago-ischias definieras som ländryggssmärta med utstrålande smärta från skinkan ut i ett ben och kan till 85 % förklaras av nervrotspåverkan såsom diskbråck och diskbuktningar. Urvalet för kirurgi vid symptomgivande nervrotspåverkan omfattar en sammanvägning av en noggrann anamnes, en radiologisk undersökning och en klinisk undersökning. LÄS MER

 2. 2. Rehabiliteringsmetoder och samarbete vid ospecificerad ryggsmärta hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Marie Bäck; Lovisa Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :häst; fysioterapi; fysioterapeuter; equiterapeuter; samarbete; veterinärer; rehabilitering; TENS; kiropraktik; manuell manipulation; laser; stötvågsterapi; vattenband; massage; akupunktur; terapeutiskt ultraljud; kinesiotejpning; terapeutisk träning; ospecificerad ryggsmärta;

  Sammanfattning : Ryggsmärta är vanligt förekommande hos hästar och ett flertal rehabiliteringsmetoder kan användas vid behandling av ryggsmärta. Hästarna rehabiliteras inte enbart av veterinärer utan olika yrkeskategorier arbetar med rehabilitering av häst. LÄS MER

 3. 3. Att leva med kronisk ryggsmärta : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Malaka Munasinghe; [2020]
  Nyckelord :kronisk ryggsmärta; kronisk smärta; kvalitativ; patientupplevelser; ryggsmärta; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stor del av Sveriges befolkning lever med olika typer av kroniska smärtor. Dessa smärtor är den vanligaste anledningen till att individer söker sjukvård. LÄS MER

 4. 4. Kan fysisk träning ha en gynnsam inverkan vid graviditetsrelaterad ryggsmärta? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emelie Malmstein; [2020]
  Nyckelord :Exercise; pregnancy; back pain; Träning; graviditet; ryggsmärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under graviditeten genomgår kvinnans kropp stora fysiologiska förändringar och ryggsmärta är ett vanligt förekommande besvär för  gravida kvinnor.  Ryggsmärta kan leda till stor påverkan på kvinnans liv genom exempelvis sömnbesvär, nedsatt funktionalitet och sjukskrivning från arbetet. LÄS MER

 5. 5. Effekter av avsutten träning på ryttares sits och inverkan

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Zarina Björklund; [2020]
  Nyckelord :häst; sits; oliksidighet; ryttare;

  Sammanfattning : The horse is used today mainly for leisure and sport, but also in health care and therapy. More than 500,000 Swedes are employed in the horse industry, in competition or leisure activities, and equestrian sports are the second largest sport in terms of training and competition among women aged 7–70. LÄS MER