Sökning: "ryktesspridning"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet ryktesspridning.

 1. 1. Recognizing fake news : A comparison between Ethiopian and Swedish students

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Marcus Groth; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ethiopia and Sweden are two countries that do not feature together often, but they both face increasing problems with fake news. This thesis is researching whether the similarities between individuals from these countries are greater than the differences between the nations. LÄS MER

 2. 2. Krisinformation och sociala medier : Rekommendationer för proaktiva åtgärder mot falsk information och ryktesspridning på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för data- och systemvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för data- och systemvetenskap

  Författare :Daniel Edvinsson; Daniel von Koppy; [2018]
  Nyckelord :Crisis informatics; social media; rumors; proactive; crisis management; Krisinformatik; sociala medier; rykten; proaktiv; krishantering;

  Sammanfattning : Våren 2017 upplevde Sverige en kris när det terrorattentat med flest dödsfall sen 1940 inträffade; en lastbil körde längs Drottninggatan i Stockholm, varpå flera personer blev påkörda varav fem personer dödades. Händelsen spred sig snabbt i sociala medier och delar av informationen som spreds var obekräftade uppgifter som senare visade sig vara felaktiga. LÄS MER

 3. 3. Den upplevda kommunikationen under en omorganisering utifrån medarbetarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Ingela Nilsson; Malin Öqvist; [2018]
  Nyckelord :communication; management; manager; co-workers; reorganization; notices; lay off; kommunikation; ledning; chef; medarbetare; omorganisering; varsel; uppsägning.;

  Sammanfattning : Syftet var att genom en kvalitativ studie undersöka hur kommunikationen mellan chefer och medarbetare i en organisationsförändring upplevs gällande omorganisering, varsel och uppsägningar. Fem personer deltog som antingen fått besked om att få stanna kvar i organisationen eller som har blivit uppsagda. LÄS MER

 4. 4. Hur hanterar restauranger kundfeedback via sociala medier? : Kundfeedback och dess inverkan i restaurangers operativa verksamhet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Victor Mannerson; Henri Mark; [2018]
  Nyckelord :Social media; restaurant; dialogue strategies; customer feedback; marketing mix; CRM; SCRM; rumour exposure; private channels.; Sociala medier; restaurang; dialogstrategier; kundfeedback; marknadsmix; CRM; SCRM; ryktesspridning; privata kanaler;

  Sammanfattning : Bakgrund: Betydelsen av kundfeedback kan idag inte underskattas. För att undersöka dess inverkan krävs vetskap kring vilka dialogstrategier restauranger implementerar. Information om dess inverkan i den operativa verksamheten samt vetskap om varför restauranger väljer att hantera samt åtgärda kundfeedback. Forskningsfrågor: 1. LÄS MER

 5. 5. Internkommunikation : Identifiera brus i informationsflödet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Emma Fossum; Anna-Bettina Holm; [2018]
  Nyckelord :Brus; Internkommunikation; Information; Budskap; Tolkning av budskap;

  Sammanfattning : Forskningsfråga: Hur kan informationsbrus identifieras i organisationer? Syfte: Avsikten med uppsatsen är att identifiera och få kunskap om varför brus uppstår i den interna formella informationskommunikationen. Syftet är även att identifiera vilka faktorer som kan störa informationsflödet och påverkar mottagarnas/medarbetarnas tolkning av information ifrån sändaren/ledningen. LÄS MER