Sökning: "ryska revolutionen"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden ryska revolutionen.

 1. 1. Hungerkravallerna i Värmland : En fallstudie av Karlstad och Hagfors

  L2-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Elon Sandström; [2020]
  Nyckelord :hungerkravaller; hungerdemonstrationer; demonstrationer; livsmedelsfrågan; protester; dyrtid; brödkort;

  Sammanfattning : Hungerkravallerna i Värmland 1917 undersöks i denna fallstudie, det är två orter som står som exempel för Värmland: Karlstad och Hagfors. Enligt tidigare forskning finns det en rad omständigheter som varit orsaker till demonstrationer och kravaller under 1917–18. LÄS MER

 2. 2. Generalstrejk, sabotage och terror: anarkosyndikalisternas strategi före första världskriget i D. Novomirskijs och A. Jensens skrifter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Aleksey Borisovich Makarov; [2020]
  Nyckelord :Anarchism; Anarcho-syndicalism; Albert Jensen; Daniil Novomirskii; Contentious Politics; Terrorism; Russian Revolution; Revolutionary movements; Social-Democracy; History of Terrorism; The Revolution of 1905 – 1907 Anarkism; Anarkosyndikalism; Danijil Novomirskij; Ryska revolutionen; Revolutionära rörelser; Socialdemokrati; Revolutionen 1905 – 1907; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This essay investigates the revolutionary strategy of the anarcho-syndicalists in Russia and Sweden before the World War I. The purpose of the research is to gain new knowledge about the relationship between the goal and the method from the point of view of the ideology of anarchosyndicalism. LÄS MER

 3. 3. De som formar våra tankar : En granskning av den Ryska Oktoberrevolutionen 1917 i svenska läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Peter Möller; [2019]
  Nyckelord :Saklighet; allsidighet; fakta; läromedel; Oktoberrevolutionen; Ryska Revolutionen;

  Sammanfattning : I Läroplanen (2011) kan vi läsa att undervisningen i skolan ska vara saklig och allsidig. Läromedlen har enligt Skolverket (2006) en viktigt roll i svensk undervisning. LÄS MER

 4. 4. Avdelning nr 22 i Stripa Gruva : En studie om den fackliga organisationens arbete under 1917

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Evelina Persson; [2019]
  Nyckelord :Fackförbund; Stripa gruva; Stripa; LO; SAC; Gruvindustrin; 1917;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning har varit att studera de frågor och punkter som togs upp under avdelning nr. 22:s fackliga möte och se om och hur de reflekterats av de konflikter som fanns både i världen och i Sverige under 1917. LÄS MER

 5. 5. Den revolutionära historieläraren : En kvalitativ studie om gymnasielärarens undervisning av den amerikanska, franska och ryska revolutionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Emma Larsson; [2018]
  Nyckelord :Political revolutions; American revolution; French revolution; Russian revolution; history; content analysis;

  Sammanfattning : The aim for this study is to discern what Swedish history teachers and a few select text books view on history is and how they work around the planning and teaching surrounding political revolutions. The revolutions that have been studied for this thesis is the American, French and Russian revolutions, which have been picked for their magnitude and significance for Europe and the outside world in their respective time frame. LÄS MER