Sökning: "ryska språket"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden ryska språket.

 1. 1. ALTERNANCE CODIQUE EN FRANÇAIS L3. Étude de la production orale d'apprenants russophones en Biélorussie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Jakob Hilding; [2019-02-20]
  Nyckelord :franska; l acquisition d une L3; influence translinguistique; alternance codique; la langue française; la langue russe; la langue biélorusse; språkinlärning; kodväxling; ryska språket; franska språket;

  Sammanfattning : The aim of the present essay is to contribute to the understanding of cross-linguisticinfluence in general, and more precisely in the acquisition of French L3 by Russianspeaking learners. Williams & Hammarberg (1998) put forward that the source languages, L1 and L2, take on different roles during oral L3 production of multilingual speakers, either as supplier or instrumental. LÄS MER

 2. 2. Ryska språkets roll i Finland : Undersökning av språkets synlighet i dagens finska samhälle

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Slaviska språk

  Författare :Satu Holm; [2019]
  Nyckelord :ryska språket; Finland; Helsingfors; rysk invandring; rysk turism; stereotypisering; ryskhet; media;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om vilken status det ryska språket har i dagens finska samhälle och hur den har förändrats. Undersökningen består av en förklaring av situationen i historien och idag, analys av en intervju med den finsk-ryska skådespelaren Alina Tomnikov och en analys av finska medias bild av ryskspråkiga i Finland. LÄS MER

 3. 3. Att vingla vingligt på osäkra ben: gerundium och enledade satser i tre svenska översättningar av en rysk novell

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Marie Långström; [2018]
  Nyckelord :gerundium; enledade satser; Anton Tjechov; Gideon Toury; Mona Baker; interferens; standardisering; explicitering; ryska språket; översättning; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur gerundium och enledade satser överförts från en och samma ryska källtext till tre olika svenska måltexter skrivna av tre olika översättare. Källtexten utgörs av Anton Tjechovs novell Anna na sjeje, ‘En Anna om halsen’. LÄS MER

 4. 4. Animerad film som resurs för modersmålsstöd : Betydelsen av ryskspråkiga animerade filmer för svensk-ryska barns språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Zinovjeva Natalia; [2016]
  Nyckelord :Audiovisuella medier; Barn; Flerspråkighet; Lärande; Ryska;

  Sammanfattning : Denna uppsats beskriver en studie av svensk-ryska barns konsumtion av ryskspråkiga animeradefilmer och filmernas effekter för barnens språkutveckling och lärande. Studien bygger dels på enwebbenkät, dels på intervjuer med rysktalande föräldrar som bor i Sverige. 75 föräldrar till barn iåldrarna 1-11 år besvarade webbenkäten. LÄS MER

 5. 5. Den omöjliga aspekten : En analys av hur det ryska aspektsystemet presenteras i två läroböcker i ryska för nybörjare

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

  Författare :Katrine Jarusjkin; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det ryska aspektsystemet är ett brett och mångfasetterat område som är svårt att lära sig för den som inte har något liknande i sitt modersmål. Det ryska utbildningsministeriet har utarbetat riktlinjer för vilket grammatiskt innehåll som ska finnas på olika nivåer. LÄS MER