Sökning: "ryska språket"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden ryska språket.

 1. 1. Engelsk pluralform i ryskan och svenskan : en jämförelse av lånord

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Niklas Streng; [2020]
  Nyckelord :lånord; engelsk pluralform; ryska; svenska; kepsbildning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete jämför engelsk pluralform i ryskan och svenskan. Primärt undersöks och jämförs ett antal utvalda ryska och svenska ord (i svenska språket även kallade kepsbildningar), där den engelska pluralformen kommit att användas som singularform i ryskan och svenskan. LÄS MER

 2. 2. DET RYSKA SPELSPRÅKET. En studie om rysk terminologi i Dota 2, dess uppbyggnad och inverkan på det ryska språket

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Daniel Österberg; [2019-06-10]
  Nyckelord :ryska; Dota; spelterminologi; spelöversättning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en lingvistisk överblick av den ryska terminologin i spelet Dota 2, dess uppbyggnad och ursprung, om man kan använda kunskapen för att översätta andra spel till ryska och om den kan påverka spelares språk utanför spelvärlden. Dessa frågor undersöks dels via en kvantitativ metod där en stor del av spelterminologin jämförs mellan engelska och ryska, och ett mindre utdrag jämförs med spelen Path of Exile och World of Warcraft. LÄS MER

 3. 3. ALTERNANCE CODIQUE EN FRANÇAIS L3. Étude de la production orale d'apprenants russophones en Biélorussie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Jakob Hilding; [2019-02-20]
  Nyckelord :franska; l acquisition d une L3; influence translinguistique; alternance codique; la langue française; la langue russe; la langue biélorusse; språkinlärning; kodväxling; ryska språket; franska språket;

  Sammanfattning : The aim of the present essay is to contribute to the understanding of cross-linguisticinfluence in general, and more precisely in the acquisition of French L3 by Russianspeaking learners. Williams & Hammarberg (1998) put forward that the source languages, L1 and L2, take on different roles during oral L3 production of multilingual speakers, either as supplier or instrumental. LÄS MER

 4. 4. Ryska språkets roll i Finland : Undersökning av språkets synlighet i dagens finska samhälle

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Slaviska språk

  Författare :Satu Holm; [2019]
  Nyckelord :ryska språket; Finland; Helsingfors; rysk invandring; rysk turism; stereotypisering; ryskhet; media;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om vilken status det ryska språket har i dagens finska samhälle och hur den har förändrats. Undersökningen består av en förklaring av situationen i historien och idag, analys av en intervju med den finsk-ryska skådespelaren Alina Tomnikov och en analys av finska medias bild av ryskspråkiga i Finland. LÄS MER

 5. 5. Semantiska bedömningar av svenska placeringsverb hos andraspråksinlärare : En analys av inlärare med ryska som förstaspråk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Liliia Kostova; [2019]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; placeringsverb; placeringshändelser; ryska; svenska; Placera Mera; Put Take; ordinlärning; lexikal semantik; L1; L2; semantiska bedömningar;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes hur man beskriver placering i den kausativa formen i ryska och hur språkinlärare med ryska som förstaspråk (L1) bedömer placeringsverb i svenska som andraspråk (L2). Analysen inkluderade både kvalitativa och kvantitativa metoder. LÄS MER