Sökning: "rysskräck"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet rysskräck.

 1. 1. Ryssen kommer - Hur västerländsk rysskräck visualiseras och reproduceras i HBO-serien Chernobyl

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Anna Stohr; [2020]
  Nyckelord :representation; Den Andre; othering; Stuart Hall; HBO; Tjernobyl; rysskräck; Hollywood; The Other; Chernobyl; russophobia;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie av HBO-serien Chernobyl från 2019 och hur denna upprätthåller en i västerländsk media producerad för underhållning ofta förekommande stereotyp porträttering av Sovjetunionen och dess invånare. Studiens teoretiska utgångspunkt är centrerad kring filmteori och representationsteori och undersöker huruvida man genom othering i västerländska produktioner upprätthåller en bild av de forna sovjetiska länderna och dess invånare baserad på den uppfattning som lades till grund för i filmer producerade under kalla kriget. LÄS MER

 2. 2. Diskursens ordning - Konspirationsteorier om 9/11 i ljuset av den svenska USA-bilden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Thomas Johansson; [2015]
  Nyckelord :Diskurs; Diskursanalys; 9 11; Konspirationsteorier; Stråmanisering; Ironisering; Kontrastering; Debatt; Kalla fakta; Den svenska USA-bilden; Rysskräck; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Den hegemoniska diskurs i Sverige som betonar USA:s moraliska och politiska särställning analyseras. USA blev på 1900-talet demokratins beskyddare. I Sverige förstärktes bilden av den mediala populärkultur som strömmade över Atlanten. LÄS MER

 3. 3. Nyanser i den ryssfientliga diskursen : en idealtyps- och diskursanalys av svenska dagstidningars opinionstexter på ledarplats

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Axel Johansson; [2013]
  Nyckelord :diskurs; opinionstexter; ledarsidor; journalistik; rysskräck; ryssland; ryssfientlighet;

  Sammanfattning : Det här arbetet har analyserat hur fyra svenska dagstidningars opinionstexter på ledarutrymmet förhöll sig till Ryssland under fyra nedslag i historien: 1986, 1991, 1995 och 2008. Syftet har varit att försöka hitta nyanser i den ryssfientliga diskursen. Till hjälp har jag haft en idealtyp för att kategorisera de olika texterna. LÄS MER

 4. 4. Östersjöledningen : En studie i åsikter och människors trygghetsupplevelse belyst av media

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för livsvetenskaper

  Författare :Stefan Agaton; [2010]
  Nyckelord :naturgasledning; Östersjöledningen; Nord Stream; rysskräck; mediebild; medialisering; framing; risksamhälle; gränsrelationer; Szczecin; Świnoujście;

  Sammanfattning : The Nord Stream natural gas pipeline has been a controversial project. The debate was primarily escalated by Poland's strong negative reaction to the project in the spring of 2006 over safety and security and then alternated back and forth in Europe until the approval by the nations most concerned in the Baltic region during the autumn of 2009. LÄS MER

 5. 5. Rysskräck i norden? En analys av synen på Ryssland i svensk och finsk media.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniel Ekblad; Jonas Nyström; [2007]
  Nyckelord :gasledning; parlamentsval; ledare; DN; Hufvudstadsbladet; Höjelid; Ryssland; attributionsteorin; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar hur Dagens Nyheter och Hufvudstadsbladet har rapporterat om den planerade gasledningen genom Östersjön och det ryska parlamentsvalet 2007. I uppsatsen används attributionsteorin för att genomföra en kvalitativ textanalys av ledare i de båda tidningarna. LÄS MER