Sökning: "rytm"

Visar resultat 1 - 5 av 233 uppsatser innehållade ordet rytm.

 1. 1. Att vara eller inte vara Eva Rydberg.- Undersökandet av det centrala i Eva Rydbergs arketypiska uttryck

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :André Gatu; [2021-11-19]
  Nyckelord :Eva Rydberg; Komisk timing; Skådespelarmetod; metod; teater; revy; humor; skratt; rolig; lyssna in; undersökande; idol; barndomsidol; rörelse; fysiskt; röst; imitation; härma; mimik; flow; funny bones; rytm; Malmö; Fredriksdal; Skådespelarlinjen; scenskolestudent; scenskolan; teaterhögskolan; Göteborg; Artisten; Att vara eller inte vara; Rena rama ding dong; Kärlek och lavemang; André Gatu; Mora; Dalarna; Eva Johansson; Anne Jonsson;

  Sammanfattning : Jag utforskar min barndomsidol Eva Rydberg som jag fick träffa när jag var 8 år och som fortfarande väcker mitt intresse 20 år senare. Under mitt sista år på teaterhögskolan så stod det klart för mig att det var just detta som jag ville djupdyka i och göra ett undersökande kring. LÄS MER

 2. 2. Effekter av plankning : Utvecklande av solospel på piano

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Olle Broström; [2021]
  Nyckelord :Plankning; improvisation; improvisationsmetodik; jazz; återskapande; gehör; transkribering; Bill Evans; Keith Jarrett; Wynton Kelly;

  Sammanfattning : Improvisation är konsten att komponera, uttala, arrangera eller framställa någonting ej förberett. Hur gör man då för att lära sig musikalisk improvisation? Vanligen sker detta med hjälp av en musikteoretisk ingång. Detta arbete syftar därför till att ta reda på vad ett inlärningssätt på en gehörsbaserad grund kan ha för effekter. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av läsflyt i svenskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Frida Passoja; Karolin Oldén; [2021]
  Nyckelord :automatiserad läsning; grundskola; läsflyt; läsinlärning; prosodi;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt har syftet att undersöka och belysa hur elevers läsflyt kan utvecklas och hur lärare i den dagliga undervisningen kan arbeta inom området. Läsflyt innefattar två huvudkomponenter, vilka utgörs av automaticitet (automatiserad läsning) och prosodi (intonation och rytm). LÄS MER

 4. 4. Plankning och transkribering : Influenser för solospel på trumset

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Rasmus Tholin; [2021]
  Nyckelord :Jazz; improvisation; trumset; Max Roach; plankning; transkribering;

  Sammanfattning : Att härma och hitta inspiration från förebilder har varit vardaglig praxis under jazzhistorien. Genom att appropriera (Säljö, 2014), lägger individer beslag på andra individers kunskap och omvandla det till egen kunskap. Senare i externaliseringen (Bruner, 2002) synliggörs kunskapen i handling. LÄS MER

 5. 5. Livskvalitet efter överlevt hjärtstopp : patientens perspektiv

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Alexandra Dabija Eriksson; Hanna Eding; [2021]
  Nyckelord :Hjärtstopp; Överlevnad; Livskvalitet; Kvantitativ metod;

  Sammanfattning : Varje år sker cirka 6000 hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige. Patienter som varit med om ett plötsligt hjärtstopp kan drabbas av mer eller mindre uttalade fysiska, kognitiva, sociala och emotionella konsekvenser som minskar deras upplevda livskvalitet. LÄS MER