Sökning: "ryttare"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade ordet ryttare.

 1. 1. Konsonantproduktion, nasalitet och förståelighet över tid hos personer med Dystrofia Myotonika typ 1

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Lisa Johansson; Hanna Ryttare; [2023-06-20]
  Nyckelord :DM1; konsonantproduktion; nasalitet; förståelighet; myotoni;

  Sammanfattning : Studien undersökte hur konsonantproduktion, nasalitet och förståelighet utvecklats över tid hos 15 personer med den kongenitala formen eller barndomsformen av Dystrofia Mytonika typ 1. Samband mellan konsonantproduktion, nasalitet och förståelighet hos den aktuella undersökningsgruppen undersöktes också. LÄS MER

 2. 2. Ridlärarens/tränarens bemötande av ungdomar med ätstörning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Annie Strand; Ella Åberg; Emma Forslöw Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Ätstörningar; ungdomsryttare; ridlärare; tränare; hästunderstödd terapi;

  Sammanfattning : Att upptäcka en elev med ätstörning är svårt då det inte alltid syns på utsidan. Ätstörning handlar snarare om en orättvis självbild, negativa tankar och känslor om sig själv. Elever med ätstörningar är därför en utmaning för ridlärare och tränare då kunskapen ofta brister. LÄS MER

 3. 3. Hur ridlärare lär ut hjälpgivning : ur ett anatomiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Ida Németh; Louise Dahlin; Trixie Hellström; [2023]
  Nyckelord :ridundervisning; hjälper; instruktioner;

  Sammanfattning : Ridning är en stor sport i Sverige och ett stort antal människor deltar i ridlektioner regelbundet för rekreation eller för sport. Totalt finns det ca 162 130 medlemmar fördelat på Svenska Ridsportförbundet och Svenska Islandshästförbundet. LÄS MER

 4. 4. Känna, tolka och tajma – ridlärarens instruktioner mot ryttarkänsla

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Matilda Lundqvist; [2023]
  Nyckelord :känna; tolka; tajma; ridundervisning; ridlärare; ryttarkänsla; instruktion;

  Sammanfattning : Inom ridsporten är ridläraren en stöttepelare samt tolk mellan häst och ryttare. Samarbetet mellan ridläraren, eleven och hästen är en viktig funktion till att en dag uppnå ryttarkänsla. LÄS MER

 5. 5. Är svenska tävlingsryttare passionerade? : En kvantitativ enkätstudie om passion och medveten närvaro hos svenska tävlingsryttare

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Sandra Sofia Lindlöf Äikäs; [2023]
  Nyckelord :Passionsteori; medveten närvaro; mindfulness; ridsport; tävlingsryttare; idrottspsykologi;

  Sammanfattning : Aim and research questions: The aim of this survey study was to increase the understanding of motivational factors in Swedish competition riders by investigating passion, mindfulness, and age. Three research questions were central for this study:1. To which extent do Swedish competition riders exhibit harmonious passion and obsessive passion? 2. LÄS MER