Sökning: "ryttare"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade ordet ryttare.

 1. 1. Rörelseasymmetrier i trav hos islandshästar i träning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Ebba Zetterberg; [2021]
  Nyckelord :EquiMoves; fyrgångare; femgångare; hälta; DMRT3;

  Sammanfattning : Ortopediska skador som visar sig som hältor hos hästar orsakar årligen stora konsekvenser för djurvälfärden och är en vanlig orsak till avlivningar. En hälta klassificeras som ett avvikande rörelsemönster kopplat till smärta. För att bedöma hältor studeras hästarnas rörelsemönster med fokus på huvudet och bäckenet. LÄS MER

 2. 2. Resan till en ridlärare med bra självkänsla och självförtroende

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Vilma Sivars; [2021]
  Nyckelord :Ridlärare; självkänsla; självförtroende; karriärsutveckling;

  Sammanfattning : Ridning och ridundervisning är en komplex verksamhet då det ingår tre parter som ska samspela- hästen, ryttaren och ridläraren. Tidigare forskning har visat att nyutbildade ridlärare ofta finner svårigheter i sin nya roll som ridlärare. LÄS MER

 3. 3. Tygelspänningens påverkan på hästens beteende

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Tabitha Aeria-Nordgren; Victoria Berg; [2021]
  Nyckelord :tygelspänning; häst; inlärning; beteenden; rein tension meter;

  Sammanfattning : Denna studie fördjupar sig i tygelspänning och hur denna påverkar hästens beteende samt vilka oönskade beteenden som uppkommer i samband med träning. Andra studier har visat att orsaken till oönskade beteenden kan bero på olika typer av bett, ryttarens kunskap samt vilka metoder som används för att träna hästen. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar hoppryttarens val av betsel till sin häst

  M1-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Camilla Forsberg; Ida Myrén; [2021]
  Nyckelord :Betsling; Munhåla; Ridsport;

  Sammanfattning : Ridsporten och då främst grenen banhoppning engagerar många människor i Sverige. Hoppryttarna har alla olika åsikter om hästens utrustning och vilket betsel som bör användas. Förutom val och tillpassning av betsling har även ryttarens hand genom förbindelsen med tygeln betydelse för hästens munhälsa. LÄS MER

 5. 5. Säkerhetsarbete under distansarbete : Faktorer som kan påverka säkerheten under distansarbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Elin Ryttare; [2021]
  Nyckelord :Remote work; IT-security; CIA-triad; IT-säkerhet; CIA-triad; distansarbete;

  Sammanfattning : COVID-19 pandemin har tvingat många organisationer att implementera en digital arbetsmiljö och börja arbeta på distans. Anställda inom IT som behöver samarbeta för att uppnå företagets mål, behöver spendera mycket tid på att kommunicera genom digitala kanaler där det kan dröja att få svar jämfört med ansikte-mot-ansikte. LÄS MER