Sökning: "ryttare"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade ordet ryttare.

 1. 1. Professionella tävlingsryttares ledarskap : för att nå framgång som ryttare

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Amanda Ludvigsson; Linn Bödmar; [2022]
  Nyckelord :Ridsport; tävlingsryttare; team; ledarskap;

  Sammanfattning : Bakom varje framgång ligger det oftast mycket arbete och ett bra team. I den här studien undersöktes hur professionella tävlingsryttare (ryttare på svårklassnivå) arbetade med sina team, men också med sitt eget ledarskap för att nå framgång på tävlingsbanan. LÄS MER

 2. 2. En bra tränare är en engagerad tränare : En studie om ryttares erfarenheter av och förväntningar på tränare

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Anna Olsson; Josefine Forslund; Louise Lundborg; [2022]
  Nyckelord :tränare; coaching; ryttare; utbildning;

  Sammanfattning : Att vara tränare inom ridsport skiljer sig på många sätt i förhållande till andra sporter. För att lyckas uppnå optimal utveckling hos de ekipage som tränas krävs djupgående kunskap inom åtskilliga områden. LÄS MER

 3. 3. Textdesign som stöd för att stoppa hästsmitta : En studie om hur kognitionsteori och läran om retorik kan användas för att informera om smittskydd för häst

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Camilla Frisk; [2022]
  Nyckelord :Information design; text design; infection control; equestrian; cognition; rhetoric; Salience nudging; information system; Informationsdesign; textdesign; smittskydd; ridsport; kognition; retorik; Salience nudging; informationssystem;

  Sammanfattning : Under hästtävlingar när många hästar från olika stall samlas är risken för smittspridning stor. Det finns mycket information om smittskydd för häst på nätet men den måste aktivt sökas upp. LÄS MER

 4. 4. Undervisning av ryttarkänsla under gruppridlektioner : en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Maja Bakke Hjulmand; Johanna Stöhr; [2022]
  Nyckelord :ryttarkänsla; ridlärare; grupplektion; ridinstruktion;

  Sammanfattning : Ridsport kräver samarbete mellan människa och häst. När ryttaren uppnår ett fungerande sådant samarbete kan detta ibland benämnas som ryttarkänsla. Ryttarkänsla är en personlig känsla och det finns nästan lika många definitioner som det finns ryttare. LÄS MER

 5. 5. Kungliga västgöta regemente - förändringen av rekryterings och avancemang under 1600-1800-tal

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Nicklas Stenlund; [2022]
  Nyckelord :Västgöta regemente; karoliner; kavalleri; statusprofessionalism.;

  Sammanfattning : I och med både det äldre- respektive yngre indelningsverket förändrades kavalleriets status, men frågan är om det består under den långa period som kavalleriet existerar eller förändras det. Ackordsystemets historiska utveckling samt de många krig som Sverige är deltagande och de tekniska utvecklingarna medför att de som blir rekryterade till kavalleriet kommer att förändras och hur de befordras. LÄS MER