Sökning: "säker i butik"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden säker i butik.

 1. 1. Redistribution of leftover food from municipal canteens in Sweden to avoid food waste - Environmental, social and economic effects

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Lotta Sellmann Jansson; [2019]
  Nyckelord :Food waste; redistribution; sustainability; municipal canteens; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In 2015 the Swedish government signed the UN Agenda 2030 comprising of 17 Sustainable Development Goals and a total of 169 sub targets. Goal 12 target 3 reads as follows: “By 2030, halve per capita global food waste at the retail and consumer levels and reduce food losses along production and supply chains, including post-harvest losses. LÄS MER

 2. 2. Brandteknisk Riskvärdering av Stockholms Centralstation

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Charlotte Wiberg; Sofie Jämtheden; Marcus Ahlström; Oskar Isaksson; [2018]
  Nyckelord :BTR; brandteknisk riskvärdering; centralstation; Stockholms Central; utrymning; personsäkerhet; Pyrosim; FDS; Pathfinder; Brandskydd; Aktiva System; Passiva System; Tåg; kritiska förhållanden; detektion; känslighetsanalys; sprinkler; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Följande projekt utfördes med anledning till att utvärdera och validera den nuvarande brandsäkerheten på Stockholms Centralstation. Detta gjordes i huvudsak med avseende på personsäkerheten, alltså behandlar inte rapporten egendomsskada samt ekonomiska förluster. LÄS MER

 3. 3. Hur en webbapplikation kan utvecklas för att leverera säkerhet, handlingsbarhet och navigerbarhet : PimpaOvven – Utveckling av en e-butik för märken och accessoarer till studentoveraller

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Marcus Albertsson; Adrian Öberg Bustad; Mattias Sundmark; Elof Gerde; Jessika Boberg; Ariyan Abdulla; Oscar Danielsson; Felicia Johnsson Bittmann; Anton Moberg; [2017]
  Nyckelord :Navigerbarhet; Handlingsbarhet; Säkerhet; Webbapplikation; Säkert intryck;

  Sammanfattning : Bland studenter på många av Sveriges Universitet är studentoverallen en vedertagen ägodel. Studenter gillar att utsmycka sina overaller med olika tygmärken och andra accessoarer, men tillgängligheten av dessa är i dagsläget begränsad. LÄS MER

 4. 4. Det virtuella provrummet : En jämförelse mellan två klädexponeringsverktyg på webbshoppar och hur dessa påverkar konsumenten

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Jessi Calisir; Charlotte Ternström; [2011]
  Nyckelord :clothes exposure tools; identification; e-commerce; visualization; klädexponeringsverktyg; identifikation; e-handel; visualisering;

  Sammanfattning : I dagens samhälle har många fysiska klädbutiker även öppnat webbshoppar. På en webbshopp kan det vara svårt att framställa känslan man får när man är i en fysisk butik där man har möjligheten att känna på materialet och prova varorna. Detta kan bidra till att det blir svårt att känna sig säker på klädköpet. LÄS MER

 5. 5. Hur ska klädexponeringen se ut i den perfekta webbshoppen?

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :MARIA KJELIN; EMELIE ÖSTLUND; [2011]
  Nyckelord :webbkommunikation; e-commerce; clothes exposure; visual merchandising online; web communications; consumer satisfaction; customer loyalty; customer behavior; internet marketing; profitability; e-handel; klädexponering; exponering på internet; den nöjda kunden; kund tillfredställelse; kundbeteende; marknadsföring på internet; marknadsundersökning; lönsamhet;

  Sammanfattning : I dagens samhälle handlar det om att vara så effektiv som möjligt för att vinna tid. Som Benjamin Franklin en gång sa att ”Tid är pengar”, är något som vi människor allt mer tagit fasta på då vi ställer höga krav på utvecklingen och dess teniska förmågor. LÄS MER