Sökning: "säkerhet i databas"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden säkerhet i databas.

 1. 1. Categorization of Customer Reviews Using Natural Language Processing

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Adam Liliemark; Viktor Enghed; [2021]
  Nyckelord :Machine Learning; Natural Language Processing; Unsupervised Clustering; Artificial Neural Network; Text Categorization; Maskininlärning; Natural Language Processing; Naturlig Språkbehandling; Oövervakad Gruppering; Artificiella Neurala Nätverk; Textkategorisering;

  Sammanfattning : Databases of user generated data can quickly become unmanageable. Klarna faced this issue, with a database of around 700,000 customer reviews. Ideally, the database would be cleaned of uninteresting reviews and the remaining reviews categorized. LÄS MER

 2. 2. Modelling and Analysis of Swedish Heavy Industry Supply Chain Data Management to Improve Efficiency and Security

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Daniel Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Supply chain management; Supply chain; Distributed systems; Distributed ledger technology; Blockchain; Hyperledger; Swedish heavy industry; Product certificates; Leveranskedja; Distribuerade system; Distribuerad databasteknik; Blockkedja; Hyperledger Fabric; Distribuerad liggare; Svenska tungindustrin; Datahantering;

  Sammanfattning : Product certificates are sent throughout the supply chain of Swedish heavy industry in order to show provenance and physical characteristics of objects such as screws. The data management of the certificates has been, and still is, a very manual process. The process requires extensive work in order to maintain a correct record of the certificates. LÄS MER

 3. 3. Kommunicera : Att förenkla kommunikation mellan kommun och invånare på ett säkert sätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Nellie Karlsson; My Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Android Studio; SQL; Android; Microsoft SQL; Kommun;

  Sammanfattning : Digitalisering i Sverige har ökat under de senaste åren, och kommer att fortsätta stiga. På grund av detta har säkerhetsåtgärder vidtagits så som GDPR som är till för att skydda användarens data och känsliga information, särskilt när det kommer till digital kommunikation mellan användare och kund. LÄS MER

 4. 4. Presence Detectors and Remote Heartbeat Sensing Using Radar Technology

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Mikael Thorström; Gustaf Anderson; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Presence detectors based on different technologies have been around for many years now, with a constant expansion of situation implementations. In this thesis, an overview of the capabilities of different types of presence detectors has been done and the radar technology have been further investigated. LÄS MER

 5. 5. Transaction synchronization and privacy aspect in blockchain decentralized applications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Patarawan Ongkasuwan; [2020]
  Nyckelord :Blockchain; distributed database; distributed ledger; digital ledgers; centralized database; decentralized database; Ethereum; Blockchain synchronization; security-related; cryptocurrency; digital currency; transaction; user experience; privacy strategy; smart contract; risk; Blockchain; distribuerad storbok; digital ledbok; centraliserad databas; decentraliserad databas; Ethereum; Blockchain-synkronisering; säkerhetsrelaterad; cryptocurrency; digital valuta; transaktion; användarupplevelse; sekretessstrategi; smart kontrakt; risk;

  Sammanfattning : The ideas and techniques of cryptography and decentralized storage have seen tremendous growth in many industries, as they have been adopted to improve activities in the organization. That called Blockchain technology, it provides an effective transparency solution. LÄS MER