Sökning: "säkerhetisering afghanistan"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden säkerhetisering afghanistan.

 1. 1. Afghanistandiskursen : den svenska politikens förskjutning från bistånd till säkerhet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Madeleine Lévai-Sandelin; [2019]
  Nyckelord :säkerhetisering; Köpenhamnsskolan; säkerhet; bistånd; Sverige; Afghanistan;

  Sammanfattning : Sverige har länge haft ett stort biståndsengagemang gentemot Afghanistan som innefattat ett stort ekonomiskt bidstånd och mindre civila insatser för civilbefolkningens del. Efter terrorattackerna i New York, USA, den 11 september kom det svenska engagemanget i allt större utsträckning att handla om säkerhet, både för den afghanska befolkningens räkning men också för Sverige som stat. LÄS MER

 2. 2. Media framing, säkerhetisering och geopolitisk diskurs: En komparativ studie av amerikansk nyhetsmedias uppmärksammande

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Moa Rydell; Fanny Arendt; [2016]
  Nyckelord :geopolitisk diskurs; Boko Haram; IS; säkerhetisering; Media framing; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since the beginning of the 21st century there has been a nine-fold increase in the number of deaths from terrorism, rising from 3,329 in 2000 to 32,685 in 2014. Terrorism remains highly concentrated with most of the activity occurring in just five countries – Iraq, Nigeria, Afghanistan, Pakistan and Syria. LÄS MER

 3. 3. Samspelet mellan identitet och säkerhetisering av migration: en jämförande stuide av "flyktingkriserna" i Sverige 1992 och 2015

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Disa Janfalk; Alma Diaz Rämö; [2016]
  Nyckelord :migration; säkerhetisering; identitet; flyktingmottagande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige mottog 1992 och 2015 ett historiskt stort antal asylansökningar. De politiska svaren på dessa båda ”flyktingkriser” varierade emellertid. 1992 genomfördes åtgärder för att garantera människor på flykt undan krigen på Balkan skydd i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Från kall till varm säkerhet - En studie av NATO och ett säkerhetsbegrepp i förändring

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Victor Zetterman; Anton Pärli; [2016]
  Nyckelord :interventioner; säkerhetisering; säkerhet; FN; NATO; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to answer the question concerning NATO and how it has changed after the end of the Cold War. To do this we will look and analyse four different conflicts that NATO has been involved in since the end of the Cold War. These four conflicts are those of Bosnia, Kosovo, Afghanistan and Libya. LÄS MER