Sökning: "säkerhetisering"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet säkerhetisering.

 1. 1. Säkerhetisering och ideologi - En kvalitativ studie av svenska partiers principiella organisationstryck före och efter migrationskriser

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sebastian Nilsson Qvist; Ismar Alibegovic; [2019]
  Nyckelord :Säkerhetisering; Socialdemokraterna; Moderaterna; invandring; migration; flyktingpolitik; politisk ideologi; kriser.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Migration and refugee policy is a contested subject in Swedish politics. Several academic studies argue that the discourse among political parties securitized the subject of migration and refugee policy post 2015 and the subsequent migration crisis. LÄS MER

 2. 2. Putins gasprojekt eller Kommunens framtid? En frameanalys av Nord Stream 2

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Gärdebring; Vidar Wirén Gimle; [2019]
  Nyckelord :Nord Stream 2; kommunalt självstyre; makt; diskurs; säkerhetisering; framing; policy; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats utforskar hur problemframställningar är till gagn för omförhandlingar av maktrelationer mellan olika politiska nivåer. År 2016 fick Karlshamns kommun förfrågan av Nord Stream AG att upplåta sin hamn för lagring av rör till bygget av gasledningen. LÄS MER

 3. 3. Afghanistandiskursen : den svenska politikens förskjutning från bistånd till säkerhet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Madeleine Lévai-Sandelin; [2019]
  Nyckelord :säkerhetisering; Köpenhamnsskolan; säkerhet; bistånd; Sverige; Afghanistan;

  Sammanfattning : Sverige har länge haft ett stort biståndsengagemang gentemot Afghanistan som innefattat ett stort ekonomiskt bidstånd och mindre civila insatser för civilbefolkningens del. Efter terrorattackerna i New York, USA, den 11 september kom det svenska engagemanget i allt större utsträckning att handla om säkerhet, både för den afghanska befolkningens räkning men också för Sverige som stat. LÄS MER

 4. 4. ”Ett hån mot rättsstatens principer” : En fallstudie om identitet, säkerhet och grader av medborgarskap i Danmark

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Ida Lewenhaupt; [2019]
  Nyckelord :Danmark; säkerhetisering; grader av medborgarskap; ontologisk säkerhet; identitet;

  Sammanfattning : This qualitative study aims to explain why Denmark, despite being a liberal democracy, resorts to drastic solutions causing different degrees of citizenship amongst its citizens. Existing literature can’t explain why such drastic methods, leading to juridical differences among citizens, are being used towards citizens in liberal democracies who can’t objectively be perceived as traditional threats to national security. LÄS MER

 5. 5. Migration vid EUs yttre gräns - En granskning av Partnerskapet för rörlighet mellan EU och Marocko

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Markus Lewin; [2018]
  Nyckelord :Marocko; Europeiska Unionen; Sub-Sahariska Migranter; Säkerhetisering; Representation; Mänskliga Rättigheter; Migration; Gränser; Spanien. Morocco; European Union; Sub-Saharan Migrants; Securitization; Human Rights; Borders; Spain.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen kommer att undersöka policydokumentet Partnerskapet för rörlighet mellan Marocko, Europeiska Unionen (EU) och EU:s medlemsstater som ingicks 2013. Uppsatsen ämnar att utöka förståelsen för hur Sub-Sahariska migranter i Marocko representeras som ett problem i Partnerskapet för rörlighet av EU och EU:s medlemsstater och vilken innebörd det har för deras möjligheter att migrera till Europa. LÄS MER