Sökning: "säkerhetiseringsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet säkerhetiseringsteori.

 1. 1. Klimatförändring enligt Bush, Obama, och Trump - Ett säkerhetiseringsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexander Huus Strandman; [2019]
  Nyckelord :klimatförändring; George W. Bush; Barack Obama; Donald Trump; säkerhetiseringsteori; Köpenhamnsskolan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The first three US Presidents of the century have, to say the least, had differing views concerning the nature of climate change and how this issue is addressed most appropriately – as noted by the fact that the issue has gone back and forth between being a security issue and basically disappearing from the security agenda altogether. In order to shine a light on how this has happened, this study aims to investigate President Bush, Obama and Trump's rhetoric on climate change through a discourse analysis based on the securitization theory of the Copenhagen School. LÄS MER

 2. 2. Våldslegitimering : en kvalitativ studie kring nationell (o)säkerhet i amerikansk kontext

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Caroline Vanhanen; [2016]
  Nyckelord :USA; Köpenhamnskolan; säkerhetisering; våldslegitimering; IS; nation; mänskliga rättigheter USA; Copenhagen School; securitization; legitimizing of violence; human rights; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks legitimering av våld i amerikansk kontext. Syftet är att förstå och göra anspråk på att förklara legitimering av våld. LÄS MER

 3. 3. Sjukdomar som säkerhetshot: En analys av hur internationella organisationer skapade en hotbild kring Ebolautbrottet 2014

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Malm; [2016]
  Nyckelord :Säkerhetiseringsteori; Ebola; World Health Organization; United Nations; Internationella organisationer; Framing; Internationell säkerhet; Mänsklig säkerhet; Icke-militära hot; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Throughout the past decades there has been an increased amount of disease outbreaks, which due to globalization has had the possibility to spread across the world. International organizations have during the last couple of years had a growing position on the international arena. LÄS MER

 4. 4. Mänsklig säkerhet : Kvinnor i Thiruvananthapuram, Kerala, Indien

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Jaana Rokka; [2016]
  Nyckelord :mänsklig säkerhet; mänskliga rättigheter; mänsklig värdighet; kvinnor; Kerala;

  Sammanfattning : The paper analyzes the concept of human security - freedom from fear, freedom from want and freedom to live in dignity - and it's political potential to respect human dignity. Is the concept (only) an academic philosophical challenge, or it is also directed towards mobilizing a political action that respect human dignity? The term 'security' has a mobilizing effect, which is why I chose to understand human security based on a slightly modified variant of Thierry Balzaq's securitization theory, which raises the question of how cases, in this case human dignity, is securitized. LÄS MER

 5. 5. Sjukdomar ur ett säkerhetsperspektiv. En analys av svensk politik och media med fokus på fallen HIV/AIDS samt ebola

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Malm; Nina Lensvik Lindberg; [2015]
  Nyckelord :Säkerhetiseringsteori; Ebola; HIV; AIDS; Sverige; Dagens Nyheter; Sveriges Riksdag; Säkerhet; Köpenhamnsskolan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar frågan hur diskursen kring sjukdomarna HIV/AIDS och ebola ser ut i svensk politik och media. Vi analyserar uttalande i riksdagsdebatter och artiklar från Dagens Nyheter, vi kommer se till en specifik tidsperiod under åren 1994 i fallet av HIV/AIDS och i fallet av ebola ser vi till 2014. LÄS MER