Sökning: "säkerhetsbeteende"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet säkerhetsbeteende.

 1. 1. Tryggare byggare - Effekter mellan individens säkerhetsbeteende och arbesplatsens säkerhetsklimat inom byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Psykologi

  Författare :Hanna Samsioe; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Byggbranschen är en av de mest olycksdrabbade branscherna i Sverige. Studien har undersökt hur individer (n=113) inom byggbranschen anser att de agerar och kommunicerar kring säkerhet på arbetet, samt hur de anser att säkerhetsmässiga faktorer bland ledning och medarbetare på arbetsplatsen hanteras. LÄS MER

 2. 2. Arbetsmiljö i relation till könsfördelning i byggproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Jakob Engström; Helena Markstedt; [2018]
  Nyckelord :Machokultur; Genus; Jämställdhet; Säkerhetsbeteende;

  Sammanfattning : There are presently a number of projects that aim to minimize the number of work related accidents on construction sites in Sweden. The industry has one of the highest number of accidents as well as the highest number of work related deaths. What causes these accidents varies and there are several action plans to overcome them. LÄS MER

 3. 3. Riskperception vs. beteende : En kvantitativ enkätstudie om riskperception och säkerhetsbeteende

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)Karlstads universitet/Centrum för klimat och säkerhet

  Författare :Adrian Henriksson Severin; [2018]
  Nyckelord :Risk; risk perception; behavior; safety behavior; traffic accidents; Theory of planned behavior; survey.; Risk; riskperception; beteende; säkerhetsbeteende; trafikolyckor; Theory of Planned Behavior; enkätstudie;

  Sammanfattning : Den här undersökningen utgår från teorier om riskperception och Theory of Planned Behaviour (TPB). Syftet med studien var att, med utgångspunkt i teorier om riskperception och Theory of Planned Behaviour (TPB), undersöka individers riskperception och säkerhetsbeteende gentemot trafikolyckor. LÄS MER

 4. 4. En litteraturstudie om maktdistans påverkan på fartygs säkerhet

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, SJÖ

  Författare :Mattias Jarestam; Michael Sördal; [2018]
  Nyckelord :power distance; leadership; national culture; CRM; deck officers; master; shipping; ship; maktdistans; ledarskap; nationell kultur; CRM; däcksbefäl; befälhavare; sjöfart; fartyg;

  Sammanfattning : När sjömän från olika länder arbetar tillsammans finns alltid risk för missförstånd. Detta påverkar säkerheten ombord på fartyg. Syftet med studien var att utreda om det finns någon ökad säkerhetsrisk på fartyg då den kulturella aspekten hög maktdistans hamnar i konflikt med högt säkerhetstänk. LÄS MER

 5. 5. Säkerhet, risker och stress : en deskriptiv fallstudie av ramppersonalens arbetsmiljö

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi

  Författare :Levander Joacim; [2017]
  Nyckelord :Baggage handling; safety behaviour; airport; ground handlers; HTO; observation; Bagagehantering; säkerhetsbeteende; flygplats; ramppersonal; MTO; observation;

  Sammanfattning : This study had the standpoint in the terms that refers to ground handlers on a Swedish airport. The risks involved in loading and unloading the goods. The issue grew as the knowledge increased about the Human, Technology and Organisation (HTO). LÄS MER