Sökning: "säkerhetsföretag"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet säkerhetsföretag.

 1. 1. Individens och organisationens utveckling samt legitimitet : En grundad teori om relationen mellan Försvarsmakten och ett svenskt säkerhetsföretag

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Jan-Erik Szabo; [2020]
  Nyckelord :Privata säkerhetsföretag; privata militära säkerhetsföretag; retention; personalförsörjning; legitimitet; organisatorisk utveckling; arbetstillfredsställelse; organisatorisk anpassning;

  Sammanfattning : Fenomenet kring nyttjandet av privata säkerhetsföretag (PSF) har fått utstå kritik av forskare som förbisett dessa företags förtjänster till staters vapenmakt och dess utveckling. Istället har forskningen på området ofta kritiskt undersökt PSF och målat upp dem som giriga företag med en verksamhetsidé som gör stora vinster på krig och konflikter. LÄS MER

 2. 2. Företagsfusion : En fallstudie av Nordens största fusion inom säkerhetsbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Felix Magnusson; Pawel Kaminski; [2020]
  Nyckelord :Margers; Organization; Companies culture; Acquisition; Integration; Organization culture; Fusioner; Organisationer; Företagskultur; Förvärv; Integration; Organisationskultur;

  Sammanfattning : This essay is based on the artikel "Now the largest merger of security companies in Scandinavia is on the way.". LÄS MER

 3. 3. Adoption av robotar i säkerhetsbranschen : Tjänsteinnovation som säkrar framtiden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :William von Ahn; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med studien är att utveckla förståelsen för adoptionen av robotar i säkerhetsbranschen och hur tjänsteinnovation kan förbättras för att påverka den. Metod – En abduktiv fallstudie hos ett av världens största säkerhetsföretag har använts för att svara på syftet med studien. LÄS MER

 4. 4. Säkerhetsföretags arbete för ökad säkerhetsmedvetenhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Christoffer Schmid; [2019]
  Nyckelord :Informationssäkerhet; Säkerhetsmedvetenhet;

  Sammanfattning : Historiskt har mycket fokus lagt på tekniska åtgärder för att hålla information säkert. Idag finns mycket forskning som tyder på att det är människan som är den svagaste länken i säkerhetskedjan och anställdas säkerhetsmedvetenhet därför är av stor vikt för att hålla organisationers information säker. LÄS MER

 5. 5. Social arbetmiljö och hälsa : En kvantitativ undersökning på ett säkerhetsföretag

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sofia Norén; [2018]
  Nyckelord :Arbetslivshälsa; Enkätstudie; Folkhälsa; KASAM; Krav-kontroll-stödmodellen; Självskattad hälsa.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER