Sökning: "säkerhetsfaktor fem"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden säkerhetsfaktor fem.

 1. 1. Evaluation of Ground Anchor for Temporary Shelters : - Performance, Design and Alternative Materials

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Patrik Ter Vehn; Viktor Olsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Better Shelter is a company, developing and providing module housing units for refugees in crisis areas. These module housing units are kept in place against wind and harsh conditions by 10 ground anchors, that are buried and tied to the frame. LÄS MER

 2. 2. Strength simulations of tension bars for heavy lifting

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Arvid Hoikka; [2018]
  Nyckelord :Strength simulations; FEM; CAD-modelling; ABAQUS; Hållfasthetssimulering; FEM; CAD-modellering; ABAQUS;

  Sammanfattning : Proplate, a world leading company, is expert on volume-based cutting and machining of both ordinary steel as well as stainless steel. One of Proplate’s mayor products is tension bars, which is a component made to balance high forces and give stability to structures such as cranes, buildings, bridges and much more. LÄS MER

 3. 3. Släntstabilitetsanalys av 3D finita element modellering : En jämförelsestudie mellan 2D- och 3D-simuleringar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geoteknologi

  Författare :Robin Larsson; [2017]
  Nyckelord :Släntstabilitet; FEM; Finita element modellering;

  Sammanfattning : Tyréns ABs har utfört stabilitetsundersökningar för fastigheterna Plogen16samtVälten2 och 3 i Umeå kommun. Områdena är attraktiva vid Umeälv och fastighetsbolaget Cityfastigheter i Umeå AB har önskan att exploatera dem. De beaktade områdena innesluts av Tvärån och Umeälv som medför att området får ett komplext utseende. LÄS MER

 4. 4. Effektiv Materialhantering : Konstruktion och hållfasthetsberäkning av materialhanteringslösning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Gustaf Bäck; Gustaf Wall; [2014]
  Nyckelord :Konstruktion; FEM; Finita Elementmetoden; Mekanik; Materialhantering; Hållfasthet;

  Sammanfattning : En ny metod för montering av diskbänkar har tagits fram av företaget Furhoffs Rostfria AB i Skövde. Metoden innebär en mer effektiv montering, dock är förflyttningen av material fram till monteringsplatsen en flaskhals. Målet med detta arbete är således att utveckla ett förslag på en konstruktionslösning för materialhantering. LÄS MER

 5. 5. UAV Helikoptertransmission

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Jacob Ljungbäck; David Williamsson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En grupp på Maskinkonstruktion, KTH har påbörjat arbetet med att utveckla en UAV helikopter (Förarlös helikopter) som framförallt är tänkt att användas vid minröjning. Ramen, rotorerna och motorn är valda och tillverkade men det behövs en transmission från motorn till rotorerna. LÄS MER