Sökning: "säkerhetskrav"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade ordet säkerhetskrav.

 1. 1. Explainable Reinforcement Learning for Risk Mitigation in Human-Robot Collaboration Scenarios

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Alessandro Iucci; [2021]
  Nyckelord :Explainable Reinforcement Learning; Human-Robot Collaboration; Risk Mitigation; Reward Decomposition; Autonomous Policy Explanation; Collaborative Robots; Förklarbar förstärkningslärande; Mänskligt-robot-samarbete; Riskreducering; Reward Decomposition; Autonomous Policy Explanation; Samarbetsrobotar;

  Sammanfattning : Reinforcement Learning (RL) algorithms are highly popular in the robotics field to solve complex problems, learn from dynamic environments and generate optimal outcomes. However, one of the main limitations of RL is the lack of model transparency. This includes the inability to provide explanations of why the output was generated. LÄS MER

 2. 2. Synthesis of Annotations for Partially Automated Deductive Verification

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Daniel Skantz; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : We investigate the possibility of inferring annotations from source code to enable a partially automated process of deductive verification within the scope of embedded systems code. Specifically, we design a plugin for the verification framework Frama-C, that synthesizes function contracts including every precondition necessary to later prove functional software specifications. LÄS MER

 3. 3. Styrdokument som verktyg för att öka trafiksäkerheten

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Hanna Jarlegård; Bastien Lacombe; [2021]
  Nyckelord :trafiksäkerhet; styrdokument; Euro NCAP; säkerhetsavtryck; hållbarhet;

  Sammanfattning : Since 2015, road traffic safety is included in the United Nations Agenda for Sustainable Development, meaning that methods for promoting road traffic safety are needed in order to reach the goals set for sustainable development. The purpose of this study is to examine the current situation and the potential of vehicle-related policy as a tool for promoting road traffic safety. LÄS MER

 4. 4. Measuring Coverage of Attack Simulations on MAL Attack Graphs

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nicklas Hersén; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the transition from traditional media and the increasing number of digital devices, the threats against digital infrastructure is greater than ever before. New and stricter security requirements are placed on digital platform in order to protect sensitive information against external cyber threats. LÄS MER

 5. 5. Är du och din elbil skyddade vid laddning via laddstolpe?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Astrid Brettmar; Felicia Alfredsson; [2020]
  Nyckelord :ISO 15118; OCPP; elbilsladdning; säkerhetsbrister;

  Sammanfattning : Det råder inga tvivel om att fordonsindustrin har förändrats och påverkats av konsumenternas ökade intresse och medvetande om miljöpåverkan. Under de senaste åren har mängden elbilar ökat vilket leder till fler attacker utförs. Därför behöver användarna och tillverkarna bli medvetna om eventuella risker. LÄS MER