Sökning: "säkerhetskrav"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet säkerhetskrav.

 1. 1. Dataöverföring mellan PLC och trådlös enhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Konstantinos Michailidis; [2019]
  Nyckelord :Kontaktlös dataöverföring; IEEE 802; PLC;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att analysera produktionsrelaterad teknik för att utveckla en kostnadseffektiv lösning för dataöverföring mellan maskinens styrsystem och trådlösa enheter. Anledningen till att trådlösa metoder valdes för arbetet var att kunna reparera de olika givarnas fel och att ingripa i sensorerna i realtid. LÄS MER

 2. 2. A study of EKF-SLAM for vehicle state estimation.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :DOUGLAS LUNDGREN; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Self driving vehicles consists of advanced Commercial-Off-The-Shelf components which are developed separately by different manufacturers and can introduce uncertainties to the system. To guarantee that the system meets the safety requirements is a complex task and it is important to test the performance of components beforehand. LÄS MER

 3. 3. Bygglekplatsens utmaningar och möjligheter : om barns behov av utmaningar och samhällets behov av säkerhetskrav

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sofie Berg; [2019]
  Nyckelord :bygglekplats; adventure playground; risktagande; lek; utmaningar; säkerhet; barn; lekplats; svensk standard;

  Sammanfattning : Under 60- och 70-talen var bemannade lekplatser där barn fick tillgång till material och verktyg för att själva bygga upp sin lekmiljö vanliga i Sverige. Dessa skapades för att ge barn möjlighet att testa sina förmågor och fantasi i en trygg miljö. Idag har dock nästa alla dessa, så kallade bygglekplatser, lagts ner. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av testrigg för nedfirningsdon : Test och verifiering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emil Alfredsson; Annie Hessbo; [2019]
  Nyckelord :Nedfirningsdon;

  Sammanfattning : Att följa Europeisk EN standard eller motsvarande är en förutsättning för att komma in på marknaden och ett bra sätt att som tillverkare certifiera sin produkts uppfyllande av säkerhetskrav. Syftet med detta examensarbete har varit utveckling av ett testsystem för funktionstest av bromskraften i ett nedfirningsdon i samarbete med företaget Cresto AB. LÄS MER

 5. 5. Är den standardiserade testmetoden för antändlighet av underlakan applicerbar på påslakan?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nadja Habib; Maja Leander; [2018]
  Nyckelord :Ignitability; combustibility; phosphate; duvet cover; safety requirement; cotton; test method; textile; detergent; Antändlighet; brännbarhet; fosfater; påslakan; säkerhetskrav; bomull; testmetod; textil; tvättmedel;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om textila materials brännbarhet och antändlighet, framförallt bäddtextilier i bomull. Idag finns det lagkrav på att utföra antändlighetstester enligt SS- EN ISO 12952-1:2010 på bland annat fyllda bäddtextilier, till exempel täcke och kudde. LÄS MER