Sökning: "säkerhetskrav"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade ordet säkerhetskrav.

 1. 1. Är den standardiserade testmetoden för antändlighet av underlakan applicerbar på påslakan?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nadja Habib; Maja Leander; [2018]
  Nyckelord :Ignitability; combustibility; phosphate; duvet cover; safety requirement; cotton; test method; textile; detergent; Antändlighet; brännbarhet; fosfater; påslakan; säkerhetskrav; bomull; testmetod; textil; tvättmedel;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om textila materials brännbarhet och antändlighet, framförallt bäddtextilier i bomull. Idag finns det lagkrav på att utföra antändlighetstester enligt SS- EN ISO 12952-1:2010 på bland annat fyllda bäddtextilier, till exempel täcke och kudde. LÄS MER

 2. 2. Innovative Methods for Welding Ultra High Strength Steel with Resistance Spot Welding

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Rickard Aldén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Resistance spot welding (RSW) is the most frequently used method for welding thin sheets in manufacturing industries such as the automotive industry, because of the high productivity of RSW. In order to reduce CO2 emissions the automotive industry strives towards creating structures of light weight, this is partly achieved by the use of lightweight materials such as Aluminum and composite materials. LÄS MER

 3. 3. Framtida användning av instrumentpanel i en helt autonom personbil

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Magnus Görander; Daniel Oppenheim; [2018]
  Nyckelord :Autonomous; Autonomous cars; instrument panel; market study; product development; Autonom; Autonoma bilar; instrumentpanel; marknadsundersökning; produktutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka det framtida användandet av instrumentpanelen i autonoma personbilar. En lösning presenteras där interiören liknar en tågkupé med säten vända mot varandra kring den nya instrumentpanelen utformad som ett multifunktionellt bord. LÄS MER

 4. 4. Materialhantering inom tillverkningsindustri

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Amir Karahalilovic; [2018]
  Nyckelord :Materialhantering;

  Sammanfattning : Materialhantering inom tillverkningsindustri är en viktig del av dagliga arbetsuppgifter som företaget måste lägga tid på. Det anses vara del där företaget kan spara mycket tid och pengar genom att hantera material på rätt sätt. LÄS MER

 5. 5. Analys och jämförelse av ISDA SIMM och VaR för initiala säkerhetskrav i swap-portföljer

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Ludvig Hamilton; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna studie jämförs ISDA SIMM initiala säkerhetskrav för ej centralt clearade OTC-derivat med en traditionell riskmätningsmetod vid namn value-at-risk. Resultatet antyder att ISDA SIMM för enklare swap-portföljer uppfyller kraven satta i form av att vara mer stabil och transparent än en 10 dagars value-at-risk på en 99%ig konfidensnivå. LÄS MER