Sökning: "säkerhetskultur"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade ordet säkerhetskultur.

 1. 1. Det sitter i väggarna : En enkätstudie om säkerhetskultur i operationsmiljö

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Camilla Skoogh; Sofie Rydin; [2019]
  Nyckelord :Patient safety; teamwork; safety culture; operating theatre; Patientsäkerhet; teamarbete; operationssjukvård; säkerhetskultur; lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skador orsakade av vården medför både ett lidande för patienten menäven en stor kostnad för samhället. Operationsavdelningen är en högriskmiljö som ställer krav på både ett personlig riskmedvetet engagemang och ett väl fungerande teamarbete. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av faktorer som påverkar säkerhetskulturen : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Julia Hultin; Elin Åslund; [2019]
  Nyckelord :Experiences; literature review; nurse; patient safety; safety culture; Litteraturöversikt; patientsäkerhet; sjuksköterska; säkerhetskultur; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Säker vård är en hörnsten i vård- och omsorgsarbetet, trots det förekommer vårdskador. Vårdskador är inte enbart individorsakade utan också systemorsakade. Säkerhetskultur har visat sig påverka patientsäkerheten. LÄS MER

 3. 3. Säkerhetskultur - en kvalitativ studie av en leanbaserad produktionsmiljö

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Fred Thunström; Fredrik Östman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Varje fartyg är unikt : Sjöbefäls upplevelser av BRM och hur det tränas

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Henrik Oddgeirsson Edmark; [2019]
  Nyckelord :Bridge Resource Management; non-technical skills; communication; teamwork; safety culture; Bridge Resource Management; icke-tekniska förmågor; kommunikation; teamwork; säkerhetskultur;

  Sammanfattning : Bridge Resource Management (förkortat BRM) är idag en naturlig del av handhavandet av fartyg, med syfte att öka säkerheten. Olyckorna till sjöss minskar däremot inte i den takt som de borde. LÄS MER

 5. 5. Vårdskador inom slutenvården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Stina Skog; Lovisa Syrén Kronqvist; Agnes Hedlund; [2019]
  Nyckelord :Workload; work environment; cooperation and communication; Arbetsbelastning; arbetsmiljö; samverkan och kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdskador är ett stort internationellt problem inom hälso- och sjukvården. Antalet rapporterade vårdskador i världen är 43 miljoner per år, vilket leder till en extra kostnad på 42 miljarder dollar. Bara i Sverige läggs 11,5 miljoner kronor extra per år på grund av ökande vårdskador. LÄS MER