Sökning: "säkerhetspolicy"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet säkerhetspolicy.

 1. 1. Hur säkra är våra personliga uppgifter hos e-tjänster? : En studie om Försäkringskassans implementering av informationssäkerhetspolicyn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Elin Keskin; Alexandra Lampropoulou; Zainab Mohamud; [2019]
  Nyckelord :säkerhetspolicy; informationssäkerhet; säkerhetsmedvetenhet; chefers roll; implementering; offentlig sektor; Försäkringskassan;

  Sammanfattning : Digitalisering av information inom offentlig förvaltning har väckt diskussionen kring informationssäkerhet, vilket har blivit mycket viktigt och nödvändigt för verksamheter under senaste tiden. På grund av digitaliseringen har organisationer infört ett utbyte av pappersrelaterat arbete till information och dokument via e-tjänster. LÄS MER

 2. 2. Auktorisering i system för digitalt bevarande

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Olivia Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Authorization; Security Policy; Access Control; Information system; Digital preservation system; Auktorisering; Säkerhetspolicy; Åtkomstkontroll; Informationssystem; System för digitalt bevarande;

  Sammanfattning : The purpose is to investigate, analyze and clarify the relationship between authorization and security policy for digital preservation system. Information security comes into focus when digital preservation systems are discussed. LÄS MER

 3. 3. Medvetenheten inom sjukvården vid införandet av GDPR, En kvalitativ intervjustudie om medvetandegörandet av informationssäkerhet – i ljuset av GDPR

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Ann-Kathrine Berner; Emma Herslöf; [2018]
  Nyckelord :Informationssäkerhet; Informationssäkerhetmedvetenhet; Säkerhetskultur; GDPR; Policyförändring; Science General;

  Sammanfattning : Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, i kraft. Den påverkar alla företag i hur de hanterar persondata och personuppgifter. Detta gäller även myndigheter och hälso- och sjukvården. LÄS MER

 4. 4. Klimatstyrd vedgårdsbevattning : Utvärdering av befintligt och framtaget koncept: Styrsystem och beräkningsmodell

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

  Författare :Thomas Nylander; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Långtidslagring av virke behövs för att säkerställa produktionen av bland annat papper. Under lagringsperioden finns det risk för att virket torkar ut och därmed blir kontaminerat. För att undvika detta kan virket bevattnas beroende på väder. LÄS MER

 5. 5. ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHET : Systematiskt arbetsmiljöarbete på byggarbetsplatser i Mellansverige

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jivara Yousef; [2017]
  Nyckelord :Construction site accidents; Construction workers; Occupational health and safety; Risk assessment; Safety and health plan; Safety on site; Work environment; Work environmental safety.; Arbetsmiljö; Arbetsmiljöplan; Byggarbetsplatsolycka; Byggnadsarbetare; Systematiskt arbetsmiljöarbete; Säkerhet; Säkerhets på byggarbetsplats.;

  Sammanfattning : The construction industry is a large industry with approximately 320,000 employees according to the Swedish construction industry. As the work environment at construction sites affects a large number of individuals, it is important that there is good security at the construction sites, in order to reduce and prevent workers in the construction industry from being injured. LÄS MER