Sökning: "säkerhetsprojektering"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet säkerhetsprojektering.

  1. 1. Riskanalys med avseende på arbetssättet K1

    M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

    Författare :David Johansson; Alexandra Dahlström; [2017]
    Nyckelord :work procedure; work environment; K1; safety risks; arbetssättet K1; arbetsmiljö; säkerhetsrisker; säkerhetsprojektering;

    Sammanfattning : The construction industry is in third place concerning the number of yearly accidents and in secondplace concerning accidents with deadly outcomes in Sweden according to statistics (Arbetsmiljöverket2017a). This is an issue that Skanska, NCC, PEAB, Sveriges Byggindustrier and Byggnads isdetermined to work on to improve. LÄS MER