Sökning: "säkerhetsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet säkerhetsrätt.

 1. 1. Säkrar panträtten ränta på den säkrade fordringen utan särskild överenskommelse? : En studie av panträttens förhållande till pantfordringens biförpliktelser vid gäldenärspant som innehas av borgenären.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simon Göransson; [2018]
  Nyckelord :pantfordring; pant; panträtt; pantsäkrad fordring; pantfordran; säkerhetsrätt; ränta; avkastningsränta; dröjsmålsränta; biförpliktelser; avtalstolkning; bevisbörda; förmånsrätt; panträttens obligationsrättsliga sida; avbetalningsköp; återtagandeförbehåll;

  Sammanfattning : Uppsatsen utreder om panträtt säkrar ränta på den pantsäkrade fordringen utan att parterna särskilt avtalat om saken. Undersökningen berör ett antal alternativ för att besvara frågan: bevispresumtioner, fördelning av bevisbörda, avtalstolkning, analogier från befintliga utfyllande rättsregler, samt systematisk-teleologisk rättstillämpning. LÄS MER

 2. 2. Återtagandeförbehåll – En effektiv säkerhet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Axel Frank Almqvist; [2014]
  Nyckelord :ägarrätt; ägandeförbehåll; äganderättsförbehåll; ägarförbehåll; sakrätt; återtagandeförbehåll; äganderätt; retention of title clause; utvidgat återtagandeförbehåll; klausul; säkerhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : For a creditor in commercial transactions, a promise to pay is seldom sufficient. For that reason the creditor would like to secure his claim to minimise the risks arising from the contract under the credit terms. One way of securing his claim is by using retention of title clause. LÄS MER

 3. 3. Återtaganderättsförbehåll : Behovet av ett förstärkt återtaganderättsförbehåll i relationen mellan näringsidkare

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten

  Författare :Albert Lindgren; [2013]
  Nyckelord :Återtaganderättsförbehåll;

  Sammanfattning : Ett återtaganderättsförbehåll är ett förbehåll som en säljare använder för att säkra rätten till full betalning från köparen. Förbehållet blir utan verkan om den sålda egendomen sammanfogas med annan egendom eller blir tillbehör till fast egendom. LÄS MER

 4. 4. Kreditsäkerheters ställning under företagsrekonstruktion och fortsatt drift i konkurs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Stina Bergfelt; [2013]
  Nyckelord :konkurs; företagsrekonstruktion; säkerhetsrätt; värdeförändringar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Långivarnas säkerhet vid projektfinansiering - en granskning av svensk säkerhetsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Lindbäck; [2012]
  Nyckelord :finansrätt; förmögenhetsrätt; sakrätt; projektfinansiering; project finance; finansiering; panträtt; säkerhetsöverlåtelse; företagshypotek; traditionsprincipen; sakrättsliga moment; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inom det som kallas projektfinansiering tillhandahåller långivare finansiering för utvecklingen av ett enskilt projekt. Ofta är sådan projektfinansiering kopplad till offentliga projekt. I Sverige har finansieringsmetoden projektfinansiering till exempel använts för att finansiera Arlandabanan. LÄS MER