Sökning: "säkerhetsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet säkerhetsrätt.

 1. 1. Återtagandeförbehåll – En effektiv säkerhet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Axel Frank Almqvist; [2014]
  Nyckelord :ägarrätt; ägandeförbehåll; äganderättsförbehåll; ägarförbehåll; sakrätt; återtagandeförbehåll; äganderätt; retention of title clause; utvidgat återtagandeförbehåll; klausul; säkerhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : For a creditor in commercial transactions, a promise to pay is seldom sufficient. For that reason the creditor would like to secure his claim to minimise the risks arising from the contract under the credit terms. One way of securing his claim is by using retention of title clause. LÄS MER

 2. 2. Återtaganderättsförbehåll : Behovet av ett förstärkt återtaganderättsförbehåll i relationen mellan näringsidkare

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten

  Författare :Albert Lindgren; [2013]
  Nyckelord :Återtaganderättsförbehåll;

  Sammanfattning : Ett återtaganderättsförbehåll är ett förbehåll som en säljare använder för att säkra rätten till full betalning från köparen. Förbehållet blir utan verkan om den sålda egendomen sammanfogas med annan egendom eller blir tillbehör till fast egendom. LÄS MER

 3. 3. Kreditsäkerheters ställning under företagsrekonstruktion och fortsatt drift i konkurs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Stina Bergfelt; [2013]
  Nyckelord :konkurs; företagsrekonstruktion; säkerhetsrätt; värdeförändringar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Långivarnas säkerhet vid projektfinansiering - en granskning av svensk säkerhetsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Lindbäck; [2012]
  Nyckelord :finansrätt; förmögenhetsrätt; sakrätt; projektfinansiering; project finance; finansiering; panträtt; säkerhetsöverlåtelse; företagshypotek; traditionsprincipen; sakrättsliga moment; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inom det som kallas projektfinansiering tillhandahåller långivare finansiering för utvecklingen av ett enskilt projekt. Ofta är sådan projektfinansiering kopplad till offentliga projekt. I Sverige har finansieringsmetoden projektfinansiering till exempel använts för att finansiera Arlandabanan. LÄS MER

 5. 5. Secured credit law in Sweden - An analysis of the potential for a new regime in light of Canadian law and the European DCFR

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofie Bjärtun; [2012]
  Nyckelord :Secured Credit Law; Comparative Law; Property Law; Canadian law; DCFR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Present Swedish law concerning security over movable assets is largely based on case law and legal literature, with some statutory intervention. Although the principal form of security is the possessory pledge, various security devices are used in practice, pursuant to legislative introductions of separate registration systems (e.g. LÄS MER