Sökning: "säkerhetsrisk"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet säkerhetsrisk.

 1. 1. Vem vet var du är? : En kvalitativ studie om användares medvetenhet om säkerhetsrisker med platsdelning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Kajsa Johansson; Rebecka Wenkler; [2019]
  Nyckelord :Informationssäkerhet; säkerhetsrisk; C.I.A-triangel; sociala medier; platsdelning;

  Sammanfattning : Platsdelning finns i många olika sociala medier idag och har blivit en populär funktion. Platsdelning kan vara väldigt användbart i olika situationer när det kommer till att lokalisera personer, men många är omedvetna om de säkerhetsrisker som kan komma till följd av platsdelning. LÄS MER

 2. 2. Positionering av tågvagn med hjälp av ett Kalmanfilter

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Patrik Bylerius; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Positionering av tågvagnar är en viktig del av järnvägen. Dagligen används Sveriges järnvägar av 1000-tals tåg, vilket medför en säkerhetsrisk om inte det finns teknik för att upptäcka tågvagnstapp. LÄS MER

 3. 3. "Det livsviktiga samtalet" En intervjustudie om distriktssköterskors upplevelser av telefonrådgivning.

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Emelie Jönsson; [2019]
  Nyckelord :district nurse; content analysis; experiences; safe care; telephone consulting; distriktssköterska; innehållsanalys; säker vård; telefonrådgivning; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Telefonrådgivning är ett av distriktssköterskans arbetsområden inom primärvården och innebär ett komplext och kort möte. Brister i kommunikationen är den vanligaste orsaken till att vårdskador uppstår och bristande kommunikation vid telefonrådgivning kan leda till felaktiga eller försenade diagnoser. LÄS MER

 4. 4. PSD2 –Det nya betaltjänstdirektivet förändrar situationen för aktörerna på finansmarknaden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Philip Persson; Jonathan Ågren; [2019]
  Nyckelord :PSD2; säkerhetsrisk; operativ risk; operativa strategier; tredjepartsleverantör.;

  Sammanfattning : Inledning: Betalmarknaden har förändrats de senaste åren. Det tillkommer ny teknisk funktionalitet som skapar nya betallösningar. För att underlätta betalningar och kundinformationens spridning på finansmarknaden har EU:s andra betaltjänstdirektiv PSD2 formats. LÄS MER

 5. 5. Asylsökande som utgör en säkerhetsrisk : Hur påverkas migrationsprocessen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Agnes Morén; [2018]
  Nyckelord :Asyl; säkerhet; säkerhetsrisk; mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER