Sökning: "säkerhetsstandard"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet säkerhetsstandard.

 1. 1. Kommunal informationssäkerhet : En undersökning av informationssäkerhet inom kommunal IT-styrning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Jonathan Eklund; Robin Renner; [2020]
  Nyckelord :Informationssäkerhet; Säkerhetsstandard; Informatik; Kommuner; ISO 27000;

  Sammanfattning : This study examined how municipalities work with information security focusing on the use of security standards. Data was collected from three different municipalities differentiating in population, for the purpose of determining whether financial resources was a factor to successful information security within the organization. LÄS MER

 2. 2. Industrial Usage of Requirements : Ambition and Impeding Factors

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Martin Johansson; Darius Kvainauskas; [2020]
  Nyckelord :Requirements; Requirement engineering; Organizational change; Change management; Resistance to change; Safety standard; Safety critical requirements.; Krav; Kravhantering; Organisationsförändring; Förändringshantering; Motstånd mot förändring; Säkerhetsstandard; Säkerhetskritiska krav.;

  Sammanfattning : Organizations are changing and growing constantly, which leads to higher complexity in development processes. For the development of complex products in a systematic way, requirements provide support. LÄS MER

 3. 3. Requirement specification Editor : REQUIREMENTS EDITOR BASED ON CONTRACT THEORY

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Per Hedman; [2014]
  Nyckelord :Neo4J; Grafdatabas; .Net; C#; Visual Studio; Contract theory; ISO 26262; Neo4J; Grafdatabas; .Net; C#; Visual Studio; Contract theory; ISO 26262;

  Sammanfattning : Vid utveckling av tyngre fordon inför man allt fler avancerade funktione. Mycket av denna funktionalitet handlar om att maskiner automatiskt ska utföra uppgifter för att assistera föraren. Detta leder till att nya risker uppstår. Och till följd av detta har man börjat skapa nya funktionella säkerhetsstandarder. LÄS MER

 4. 4. Säkerhetsstandard för ett mjukvarubaserat säkerhetselement

  Kandidat-uppsats, KTH/Radio Systems Laboratory (RS Lab)

  Författare :Sanzida Kabir; [2013]
  Nyckelord :NFC; SE; Soft-SE; contactless payment; NFC; säkerhetselement; mjukvarubaserad kortemulering; kontaktlös betalning;

  Sammanfattning : Researchers today anticipate that in the near future, the majority of the owners of a smartphone will use it as a wallet, i.e. for contactless payment. The technology that enables contactless payment today is “Near Field Communication” (NFC), which is increasingly embedded in smartphones. LÄS MER

 5. 5. Network Architecture Recovery and Verification in the context of CAN Communication in Vehicles

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Juan Greco; Behrooz Mokhtari; [2013]
  Nyckelord :Engineering; Architecture Recovery;

  Sammanfattning : Den ökade funktionaliteten i bilindustrin under de senaste åren har orsakat ökad komplexitet i elektriska och elektroniska (E/E) system. Vanligtvis är funktionerna fördelade över olika elektroniska styrenheter (Electronic Control Units, ECU) och behovet av en stabil kommunikation mellan dem är stort. LÄS MER