Sökning: "säkerställda obligationer"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden säkerställda obligationer.

 1. 1. Framtidens bolånemarknad - En analys av finansieringsmodellerna hos bolånemarknadens nya aktörer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Klingberg; [2020]
  Nyckelord :civilrätt; bolånemarknaden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den traditionella svenska bolånemarknaden är på väg att kompletteras med nya bolånestrukturer. Sedan slutet av 2016 har nya aktörer, s.k. bostadskreditinstitut, börjat konkurrera med storbankerna om bolånekunder. LÄS MER

 2. 2. Bolånefonder – Framtidens bolånefinansiering? : En jämförelse med säkerställda obligationer

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Elias Rydberg; [2020]
  Nyckelord :Alternative Investment Funds; Mortgage; Covered Bonds; Bolånefond; bolån; säkerställda obligationer;

  Sammanfattning : Målet med denna rapport är att undersöka vad bolånefonder är, och hur de skiljer sig mot säkerställda obligationer. Avgränsningar görs till att endast ta upp svenska aktörer, och framförallt bostadskreditinstitutet Stabelo. LÄS MER

 3. 3. Applicering av obligationsfinansiering i börsnoterade fastighetsbolag - En kvalitativ studie av säkerställda obligationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Brättemark; Carl Stuchly; [2015-07-07]
  Nyckelord :Real Estate Companies; Secured Bonds; UnsecuredBonds; Real Options; Classification; Information Asymmetry; Transaction Costs; Opportunity Cost;

  Sammanfattning : New rules for bank capital adequacy were introduced in 2013. This caused a changein funding of real estate companies. The bank could not cover as much of thecompanies funding’s as before and they had to explore other funding opportunities,such as bonds. LÄS MER

 4. 4. Fastighetsobligationer – Prissättningen av säkerställda kontra icke-säkerställda obligationer på en växande

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Pegah Ahmarinejad; [2015]
  Nyckelord :Capital markets; corporate bonds; real; estate bonds; real estate financing; bond; pricing; secured bonds; unsecured bonds; Kapitalmarknaden; företagsobligationer; fastighetsobligationer; fastighetsfinansiering; prissättning obligationer; säkerställt; icke-säkerställt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Analysis of bond financing in the real estate sector

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Simon Nylander; Henrik Borg; [2014]
  Nyckelord :Bonds; Real estate sector; properties; inancing; covered; uncovered; coupon rate; debt management; Obligationer; Fastighetssektorn; Fastigheter; Finansiering; Säkerställd; Icke säkerställd; Kupongränta; Skuldförvaltning;

  Sammanfattning : In this paper, we discuss bond financing as an interesting source of debt finance for listed real estate companies in Sweden. Furthermore, we compare 10 bonds issued by Swedish real estate companies in 2013. These bonds are analysed from different perspectives and the pricing of each bond is discussed. LÄS MER