Sökning: "sälja av"

Visar resultat 1 - 5 av 989 uppsatser innehållade orden sälja av.

 1. 1. ATT NÅ UT TILL MÄN SOM HAR SEX MOT ERSÄTTNING En kvalitativ studie om yrkesverksammas upplevelser av det sociala arbetet med män som har sex mot ersättning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Julia Hagerö; Natan Nygård; [2023-01-25]
  Nyckelord :Män som har sex mot ersättning; män som säljer sex; prostitution; socialkonstruktivism; queerteori;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur sociala verksamheter som möter personer som har erfarenheter av att sälja sex arbetar för att nå ut till klienter som identifierar sig som män. Studien syftar även till att fördjupa förståelsen för hur socialt arbete förhåller sig till män som säljer sex. LÄS MER

 2. 2. Svenska privatpersoners investeringsbeteende: Kryptomarknaden : En kvantitativ studie om hur svenska privatpersoner investerar i kryptovalutor

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Emil Karlsson; Jackie Lu; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel:  Svenska privatpersoners investeringsbeteende: Kryptomarknaden - En kvantitativ studie om hur svenska privatpersoner investerar i kryptovalutor Bakgrund: Kryptomarknaden har på senare år blivit alltmer populär och visat på en stark tillväxt. Trots detta förblir den en oförutsägbar och riskfylld marknad för investeringar. LÄS MER

 3. 3. Organisationellt köpbeteende : En studie om köpbeteende inom B2B med fokus påålder, roll & bransch.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem (2023-)

  Författare :Gabriel Wall; Robin Mehta; [2023]
  Nyckelord :Organizational buying behavior; Marketing; Post-war generation; Generation X; Generation Y.; Organisationellt köpbeteende; Marknadsföring; Efterkrigsgeneration; Generation X; Generation Y.;

  Sammanfattning : This study consists of a survey among the customers of an ITservice company. The survey examines organizational buyingbehavior in relation to the factors of age, role, and industry.Age is divided into three generations: the post-wargeneration, Generation X, and Generation Y. LÄS MER

 4. 4. Förbjudet att använda men tillåtet att sälja : kartläggning av utrustning sålda av Sveriges största djuraffärer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Karin Kristina Haider; [2023]
  Nyckelord :djurvälfärd; djurskydd; burstorlek; djuraffär; smådjur;

  Sammanfattning : One-third of all Swedish households have pets in their homes, and among the top 10 most popular animals kept as pets, we find small animals such as rabbits, guinea pigs, hamsters, rats, and mice. In the wild, these animals can run fast, jump far, dig deep, and freely climb. LÄS MER

 5. 5. Sell in May and go away - sanning eller påhitt?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Carl Ahrengart; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sell in May and go away”, på svenska: sälj i maj och håll dig borta, är ett gammalt talesätt inom finansvärlden som syftar till att aktiemarknaden tenderar att prestera betydligt sämrei perioden maj till oktober än perioden november till april. Enligt talesättet ska man därför sälja av sina aktieinnehav i början av maj för att sedan köpa tillbaka dem i slutet av oktober. LÄS MER