Sökning: "säljar- köparrelation"

Hittade 1 uppsats innehållade orden säljar- köparrelation.

  1. 1. Kundens beslutsprocess vid inköp business-to-business

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

    Författare :Monica Jangland; Sofia Nilsson; [2001]
    Nyckelord :Business and economics; inköp; beslutsprocess; business-to-business; säljar- köparrelation; Peter Gustavsson; Ekonomi;

    Sammanfattning : Bakgrund: Kunders inköpsprocess skiljer sig mellan industriella marknader och konsumentmarknader. När organisationer gör inköp handlar det ofta om stora belopp och komplexa produkter. Relationen mellan det köpande och det säljande företaget brukar vara tätare än vid vanliga konsumentinköp. LÄS MER