Sökning: "säljcoach"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet säljcoach.

 1. 1. Effekter av belöningssystem och säljledare på försäljning av försäkringar – Försäljningsservice i Bergslagen AB

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Abdo Ibrahim; David Kaya; [2015]
  Nyckelord :Reward system; motivation; rewards; performance related salary; fixed salary; performance; sales coach; salary; forms of wages; Belöningssystem; motivation; belöningar; prestationsbaserad lön; fast lön; prestationer; säljcoach; lön; löneformer;

  Sammanfattning : Sammanfattning - ”Effekter av belöningssystem och säljledare på försäljning av försäkringar             – Försäljningsservice i Bergslagen AB” Datum: 28Maj 2015 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST,Mälardalens Högskola Författare: Abdo Ibrahim                       David Kaya                    1 December 1990                 18 Maj 1990 Handledare: Esbjörn Segelod Titel: Effekter av belöningssystem och säljledare på försäljning av försäkringar– Försäljningsservice i Bergslagen AB Nyckelord: Belöningssystem, motivation, belöningar, prestationsbaserad lön, fast lön, prestationer, säljcoach, lön och löneformer Problem: Försäljningsservice i Bergslagen är beroende av sina försäkringsförmedlare för att kunna upprätthålla företagets försäljningsvolymer. För att få de anställda att arbeta mot verksamhetens uppsatta mål är det viktigt att rekrytera rätt personal men även att behålla nyckel personer i företaget. LÄS MER

 2. 2. En studie av samspel inom säljcoaching

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Andreas Dahlström; Lars Steneryd; [2013]
  Nyckelord :Säljcoaching; Feedback; Förebild; Förtroende; Respekt; Försäljning; Säljare; Säljcoach; Samspel.;

  Sammanfattning : Titel: En analys av samspelet inom säljcoaching ur ett företagsekonomiskt perspektivNivå: C-uppsats i FöretagsekonomiFörfattare: Andreas Dahlström & Lars StenerydHandledare: Lars-Johan ÅgeDatum: 2013-06Syfte: Säljcoaching är idag ett välkänt begrepp och ett viktigt verktyg som finns tillgängligt för att förbättra försäljningsprestationer, maximera produktivitet och uppnå ökad lönsamhet för företag. Huvudsyftet med uppsatsen är att belysa samspelet mellan säljcoachen och personen som blir säljcoachad med avseende på de tre säljcoachingkonstruktionerna - feedback, coachen som en förebild och ömsesidigt förtroende och respekt mellan dessa parter. LÄS MER