Sökning: "säljkanal"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet säljkanal.

 1. 1. Är alla med på tåget?: En studie kring hur svenska trafikhuvudmän hanterar digitalt utanförskap bland äldre vid övergång till mobila biljett- och betalsystem.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Victoria Andersson; Hanna Smedeby; Chaima Tebini; [2020]
  Nyckelord :digitalt utanförskap; mobila biljett- och betalsystem; digital inkludering; digital delaktighet; äldre; kollektivtrafik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Inom kollektivtrafiken digitaliseras biljett- och betalsystem för att utveckla smartare tjänster som når fler resenärer och konkurrerar med nya mobilitetstrender. I Sverige ses en övergång till mobila biljett- och betalsystem, där mobiltelefoner blir primär biljettbärare. LÄS MER

 2. 2. Creating Value and Identifying Opportunities for Innovation in E-commerce on the B2B Market. : A case study of the distribution and construction industries in Sweden.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :MATILDA NORDQUIST; OLIVIA NORLIN; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this research is to examine the effect of e-commerce in the B2B market. Focus has been on how customer values and the front end of innovation are affected from a distribution company’s and construction industry’s point of view. LÄS MER

 3. 3. Konsumenters vilja eller ovilja till att lämna ut personlig information vid köp online : En undersökning om hur viljan att lämna ut personlig information upplevs ur ett konsumentperspektiv vid köp online

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Ida Eriksson; Sissel Strid; [2019]
  Nyckelord :konsumentkontroll; konsumenter; personlig integritet; personlig information; attityder; e-handel;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samtidigt som e-handel som säljkanal växer ökar konsumenternas oro för att lämna ut sin egen personliga information online. Vilket är viktigt att ta hänsyn till då konsumenternas personliga information är viktig data för företagen, då de med hjälp av den kan effektivisera sin marknadskommunikation, genom att exempelvis rikta erbjudanden till konsumenter. LÄS MER

 4. 4. Kritiska framgångsfaktorer som bidrar till lojala kunder för små detaljistföretag via e-handel : En explorativ kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Isabelle Åslund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats i Informatik belyser olika framgångsfaktorer som kan bidra till att skapa lojala kunder, för små detaljistföretag, med e-handel som säljkanal. Uppsatsen har inspirerats av projektet ”Hållbar handelsutveckling i staden”, som är ett Region Värmland-projekt i vilket flera kommuner i Värmland, med respektive näringslivskontor, är delaktiga. LÄS MER

 5. 5. Din order finns att hämta i butik : En kvantitativ studie om de element som påverkar kunders preferenser av fysiska klädbutiker i ett samhälle där e-handeln växer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Ebba Hesselgård; Fanny Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Säljkanaler; Preferenser; Relationer; Sinnesupplevelser; Servicekvalitet; Kundmedverkan;

  Sammanfattning : Problemformulering: Nyttjandet av e-handel fortsätter att öka hos de svenska internetanvändarna och stjäl därmed andelar från de fysiska butikerna. Det syns en tydlig förändring i kundens köpprocess då många uppskattar tillgängligheten och smidigheten med digitala kanaler, vilket leder till en fundering kring vilka element kunden värdesätter och vill bevara i den traditionella butiken. LÄS MER