Sökning: "säljmiljöer"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet säljmiljöer.

  1. 1. Matchar privatägda butiker sina säljmiljöer med den tänkta målgruppen?

    M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

    Författare :Angelica Foss; Rebecka Tjulander; [2009]
    Nyckelord :säljmiljöer;

    Sammanfattning : I samband med att konkurrensen på marknaden har ökat, så har det blivit allt viktigare för butiker att segmentera sig och därmed rikta sitt erbjudande till en speciell målgrupp. Det är även viktigt att butikernas exteriöra, interiöra och psykosociala säljmiljöer stämmer överens med varandra och med målgruppen. LÄS MER