Sökning: "säljprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet säljprocess.

 1. 1. Säljarbete på distans, hur fungerar det? : En kvalitativ tvärsnittsstudie om Covid-19 pandemins påverkan på säljkårer.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Johan Karlsson; Fredrik Meyer; [2021]
  Nyckelord :B2B; sales; sales process; sales management control systems; remote work; B2B; sälj; säljprocess; säljstyrning; distansarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den pandemi som drabbade världen under 2020 tvingade många organisationer att ställa om till arbete på distans. Denna typ av plötslig omställning skapar många olika utmaningar, två av dessa är hur en säljkår skall styras samt hur själva försäljningsarbetet behöver anpassas. LÄS MER

 2. 2. Designing a Digital Meeting Place for B2B Sales Interactions

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Joel Ottosson; [2020]
  Nyckelord :B2B; sales process; digital meeting place; usability testing; web application; interaction design; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Business to business (B2B) sales constitutes a big part of today's sold goods and services. These sales processes are getting more complex and involve more people than before. B2B sales are also more and more taking place online. LÄS MER

 3. 3. Semantic Image Segmentation on Clothing Imagery with Deep Neural Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Helena Alinder; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Semantic Image Segmentation is a field within machine learning and computer vision, where the goal is to link each pixel in an image with a label. A successful segmentation will label all pixels that belong to an object with the correct label, and this prediction can be measured with a score known as mean Intersection over Union (mIoU). LÄS MER

 4. 4. The challenges and improvement opportunities in a product-service sale process from a salesperson’s perspective : A case study at Scania

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Maria Kaldma; Kajsa Ahlbeck; [2018]
  Nyckelord :service design; product-service sale process; salesperson s perspective; PSS;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to identify how a salesperson perform the product-service sale process, through investigating the salesperson’s conditions, challenges, and improvement opportunities within. Based on this, recommendations are given regarding how the product-service sale process can be improved, and how to develop the ideal sale process. LÄS MER

 5. 5. Den moderna säljprocessen : En kvalitativ studie av B2B-säljprocessen inom livsmedelsbranschen i norr

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sanny Johansson; Nordström Lovisa; [2018]
  Nyckelord :Försäljning; säljprocess; B2B; livsmedel;

  Sammanfattning : Säljprocessen har länge ansetts vara en sekventiell process, vilket innebär att säljaren utför en rad aktiviteter i en bestämd ordning för att nå en försäljning. Idag har dock säljprocessen blivit mer dynamisk, aktiviteterna kan ske i olika ordning och alla aktiviteter behöver inte genomföras. LÄS MER