Sökning: "säljstödssystem"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet säljstödssystem.

  1. 1. Webbaserat säljstödssystem för Koneo

    L2-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap; Högskolan i Gävle/Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap

    Författare :Johan Fagerlund; Petri Järveng; [2006]
    Nyckelord :.NET; IIS; ASP; JavaScript; CSS;

    Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att ta fram ett webbaserat säljstödssystem åt Koneo i Gävle.Systemet skulle underlätta för säljarna i deras dagliga arbete med att samla information om kunder på ett ställe. Vidare kan de där redigera information, skicka e-post, ta fram olika dokument m.m. LÄS MER