Sökning: "sällskapsspel"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet sällskapsspel.

 1. 1. ”Man tänker inte på att det är ett lärande” : En intervjustudie om sällskapsspel i undervisningssyfte

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD; Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD

  Författare :David Jiremyr; Sundén Kajsa; [2019]
  Nyckelord :sällskapsspel; nyanlända; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på hur lärare i fritidshem använder sig av sällskapsspel i undervisningssyfte. Vi har intervjuat fem personer i olika åldrar och med olika arbetsuppgifter men i grunden är de lärare med inriktning mot fritidshem. LÄS MER

 2. 2. SÄLLSKAPSSPELSFÖRENINGARS BETYDELSE FÖR DELTAGARNA.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :jonathan immerstrand; Christoffer Ahlén; [2019]
  Nyckelord :Gemenskap; Deltagande; Sällskapsspel; Föreningar; Verksamheter och Trygghet.;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studies syfte har varit vad deltagandet i sällskapsspelsföreningar har för betydelse för deltagarna, samt de som är verksamma i föreningen. Studiens resultat baseras på semistrukturerade intervjuer med åtta respondenter, fyra medlemmar i olika föreningar och fyra ansvariga inom föreningarna. LÄS MER

 3. 3. Connect Four Robot : Implementation of AI-strategies in a Connect Four robot

  Kandidat-uppsats, KTH/Mekatronik; KTH/Mekatronik

  Författare :LISELOTT HULTROS; XIYAO SONG; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Connect four is a two player game in which the players take turns placing discs in i a 6x7 grid. Each player has discs in their own specific color. Their aim is to get four of their own discs in a horizontal, vertical, or diagonal alignment. While doing so they have to prevent their opponent from getting four of their discs in a row. LÄS MER

 4. 4. Connect Four Robot : Implementation of AI-strategies in a ConnectFour robot

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Xiyao Song; Liselott Hultros; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Connect four is a two player game in which the players taketurns placing discs in i a 6x7 grid. Each player has discsin their own specific color. Their aim is to get four of theirown discs in a horizontal, vertical, or diagonal alignment.While doing so they have to prevent their opponent fromgetting four of their discs in a row. LÄS MER

 5. 5. Kompo - Ett brädspel som verktyg för att komponera musik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Christoffer Modig; [2017]
  Nyckelord :Pedagogiskt läromedel; Musikteori; Brädspel sällskapsspel; Komposition; Samarbete; Musikpedagogik; Utbildningsvetenskap Board game; Collaboration; Composition; Educational tool; Music Theory; Music Education; Educational Science; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : During my education in music and pedagogy I have composed music, and through that developed my knowledge in ear, music theory and composition. During my composing processes I have sometimes stopped composing due to different obstacles. LÄS MER