Sökning: "sämre skolresultat"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden sämre skolresultat.

 1. 1. De studerar inte, men ändå lyckas de i skolan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Nathalie Alaeddine; Robin du; [2020]
  Nyckelord :pojkar; ansträngningskultur; identitetskapande; pluggkultur; maskulinitet; sociala normer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur högskole- och universitetselever, i detta fall unga män, gick tillväga för att lyckas i skolan då det finns en tydlig trend att allt fler pojkar presterar sämre än flickor inom skolan. Studien syftar även till att undersöka de bakomliggande förväntningar och motivation respondenterna hade och upplevde. LÄS MER

 2. 2. JAG GÅR PÅ FÄRRE BEGRAVNINGAR OM JAG FÅR IN FLER PÅ GYMNASIET” - om resursfördelningens roll till skolor i socioekonomiskt mindre gynnsamma områden.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kenneth Jutman; [2019-06-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att närmare granska i vilken mån resurser styr skolresultat i socioekonomiskt mindre gynnade områden. Det är en kvalitativ undersökning som visar hur rektorer som arbetar i dessa områden ser på resurstilldelningen. LÄS MER

 3. 3. Barn och den livsviktiga anknytningen : En studie om anknytning i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jessica Jordvi; Jessica Lindén; [2019]
  Nyckelord :anknytning; förskola; förskollärare; barnskötare; trygghet; medvetenhet; omsorg;

  Sammanfattning : Sammanfattning Anknytning är ett begrepp som det har forskats kring sedan över 50 år tillbaka i tiden. Ämnet är då och då aktuellt i samhället men förhållandevis lite om man ser till de förödande effekter som kan ske vid en otrygg anknytning. LÄS MER

 4. 4. Orsaker till brister i ungdomars sömnvanor

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Amcoff Tove; Wallin Emilie; [2019]
  Nyckelord :Ungdomar; sömnvanor; elevhälsa; livskvalitet; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många studier visar att sömnen och dess kvalitet och duration är försämrad hos många ungdomar. Bristande sömn kan leda till sämre skolresultat, psykisk ohälsa och nedsatta kognitiva förmågor. LÄS MER

 5. 5. Barnfattigdomen och dess konsekvenser - ett folkhälsoproblem. En litteraturbaserad studie med ett barnrättsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Hanna Mårtensson; [2018-09-20]
  Nyckelord :Barnfattigdom; barn; ungdomar; ekonomisk utsatthet; effekter; Child poverty; child; adolescence; economic vulnerability; effects;

  Sammanfattning : Background: Child poverty is a globally extensive issue that was first brought up within the Swedish public sector in the early 1990’s. The income gap in Swedish increases and recent surveys show that 12 per cent of Swedish children live with financial vulnerability. LÄS MER