Sökning: "sändare budskap mottagare"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden sändare budskap mottagare.

 1. 1. Intern hållbarhetskommunikation – En fallstudie av hur ett företag använder intern kommunikation för att implementera hållbarhetsstrategi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tina Crafoord; Karin Skoog; [2019-06-20]
  Nyckelord :hållbarhetskommunikation; intern kommunikation; hållbarhetsstrategi; hållbarhet; CSR; medarbetare;

  Sammanfattning : Företag och organisationer har varit en bidragande orsak till dagens hållbarhetsproblem ochspelar en viktig roll i arbetet mot en hållbar framtid. Ett första steg mot att ställa om till ettmer hållbart företag är att göra hållbarhet till en del av kärnverksamheten. LÄS MER

 2. 2. En riktig vänskap? En studie om vad som bidrar till att åskådare skapar en parasocial interaktion med en influencer på Youtube

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Freja Bonnevier; Emma Holm; [2019]
  Nyckelord :Parasocial interaktion; tvåstegshypotes; personligt budskap; opersonligt budskap; YouTube; influencer; sändare-mottagare modellen;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att med en deduktiv utgångspunkt undersöka vad som bidrar till att urvalsgruppen idag skapar en parasocial interaktion med influencers på YouTube samt vad följderna av detta blir. I genomförandet av denna uppsats har en kvantitativ metod och två kvalitativa metoder använts som utgjort grunden för de empiriska data. LÄS MER

 3. 3. Intimitet och emotionell kommunikation via Instagram : en kvalitativ studie om influencers sätt att kommunicera

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Louise Kadmark; [2019]
  Nyckelord :emotional communication; intimacy; Instagram; Social Media Influencer; parasocial interaktion; parasocial relation; empathy; expressions; attitudes; representation; caption; multimodal; emotionell kommunikation; intimitet; intimacy; Instagram; Social Media Influencer; parasocial interaktion; parasocial relation; empati; uttryck; interpersonella betydelser; attityder; tilltal; representation; caption; multimodal analys;

  Sammanfattning : Sociala medier har blivit en integrerad del av vår vardag och profiler arbetar ständigt med skapandet av identitet, representation och interaktion. Efter sökandet av tidigare forskning uppfattades en avsaknad för studerandet av utformning och påverkan i kommunikationen på Instagram. LÄS MER

 4. 4. Mellanchefen – skavsårsplåster på förändringsrundan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Anna Jarl; Tilde Sjöström; [2019]
  Nyckelord :strategisk kommunikation; förändringskommunikation; mellanchefer; meningsskapande; meningsgivande; förändring; digitaliseringsförändring; offentlig organisation; strategic communication; change communication; middle managers; sensemaking; sensegiving; change; digitalization; public sector organization; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna fallstudie syftar till att utvinna fördjupad kunskap om mellanchefens komplexa och mångtydiga roll som meningsskapare och meningsgivare under en digitaliseringsförändring. Tidigare forskning har nämligen betonat mellanchefens roll som avgörande under en förändringsprocess. LÄS MER

 5. 5. Strategisk kommunikation, engagemang och interaktion : En jämförande studie mellan tre företags kommunikativa strategier på Facebook

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Helena Jern; Oskar Lindroth; [2017]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; Sociala medier; Interaktion; Engagemang; Relationship management; Reputation management;

  Sammanfattning : Strategisk kommunikation har förändrats i och med sociala medier eftersom att den traditionella kommunikationsprocessen utvecklats. Tidigare har organisationer varit sändare av kommunikation medan målgrupper har varit mottagare och sociala medier har möjliggjort enklare och snabbare interaktion. LÄS MER