Sökning: "sändare och mottagare"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden sändare och mottagare.

 1. 1. Intern hållbarhetskommunikation – En fallstudie av hur ett företag använder intern kommunikation för att implementera hållbarhetsstrategi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tina Crafoord; Karin Skoog; [2019-06-20]
  Nyckelord :hållbarhetskommunikation; intern kommunikation; hållbarhetsstrategi; hållbarhet; CSR; medarbetare;

  Sammanfattning : Företag och organisationer har varit en bidragande orsak till dagens hållbarhetsproblem ochspelar en viktig roll i arbetet mot en hållbar framtid. Ett första steg mot att ställa om till ettmer hållbart företag är att göra hållbarhet till en del av kärnverksamheten. LÄS MER

 2. 2. Is sharing caring? : En kvantitativ studie om intentionen bakom att dela virala videor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Amanda Happ; Erik Wilhelmsson; [2019]
  Nyckelord :Virala videor; delning; eWOM; FIRO; Moment-to-Moment Likeability; Viral Marketing;

  Sammanfattning : Title: Is sharing caring? A quantitative study about the intention behind sharing viral videos. Level: Student thesis, final assignment for bachelor’s degree in business administration. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation av intern ekonomiinformation : en fallstudie av kommunikationsbarriärer i ett större företag

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Lorraine Atlegard; Kristina Grönlund; [2019]
  Nyckelord :accounting management; accounting communication; internal communication; business communic ation; communication barriers challenges.; intern redovisning; redovisningskommunika tion; intern kommun ikation; företagskommunikation; kommunikationsbarriärer - utmaningar;

  Sammanfattning : Det är sedan länge konstaterat att intern kommunikation har stor betydelse för företagets framgång. Syftet med att kommunicera intern ekonomiinformation är att redogöra för den ekonomiska situationen samt att ge en bild av företagets framtida utveckling. En viktig faktor med intern ekonomiinformation är att skapa målöverenstämmelse. LÄS MER

 4. 4. Pulsfördelningsnätverk i störande miljö

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System

  Författare :Filip Söder; [2019]
  Nyckelord :PPS; undervattensfarkost; störningar; STP; UTP; RS-422; optoisolering;

  Sammanfattning : Detta arbete har utförts i samarbete med Saab Seaeye och rör deras undervattensfarkost Sabertooth. En lokal GPS (global positioning system) genererar en PPS-signal (pulse per second) som används till att synkronisera klockor runtom i farkosten. Om denna signal har för hög överlagrad störning så kommer inte enheter fungera önskvärt. LÄS MER

 5. 5. Quality assessment of mineral wool insulation plates : Using ultrasonic non-destructive testing

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Linus Ikonen; Daniel Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Non-destructive testing; linear ultrasound; mineral wool; fibrous materials; acoustics; frequency response; signal attenuation; Oförstörande provning; linjärt ultraljud; stenull; fibrösa material; akustik; frekvenssvar; signalförsvagning;

  Sammanfattning : In the manufacturing process of mineral wool insulation plates, defects arise, such as unmelted base minerals and uncured binder which gets embedded within the plates. To be able to sort out these defective plates from a manufacturing line, a reliable quality assessment is needed. LÄS MER