Sökning: "sändningstillstånd"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet sändningstillstånd.

 1. 1. "Alla är ute efter mina pengar" : En semiotisk innehållsanalys av SVT:s julkalendrar ur ett klassperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Anna Johansson; Emma Sköld; [2020]
  Nyckelord :Social classes; stereotypes; semiotics; public service; representation; Sveriges Television; Samhällsklasser; stereotyp; semiotik; public service; representation; Sveriges Television;

  Sammanfattning : I denna studie är syftet att granska huruvida Sveriges Television (SVT) uppfyller den del av sitt public service-uppdrag som säger att de inte ska generalisera. Detta genom en kvalitativ analys av hur samhällsklasser representeras i SVT:s julkalendrar. LÄS MER

 2. 2. "Ett public service för alla" : En kvalitativ studie om hur journalisterna på public service, i Sverige och Norge, upplever utbudet på de samiska språken samt deras möjligheter att leva upp till sändningstillstånden

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Bim Jacobsson; Hannah Fornmark; [2020]
  Nyckelord :semistrukturerade intervjuer; samiska språken; sändningstillstånd; kulturperspektivet; offentlighetsteorin; systemperspektivet.;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur journalister som arbetar på NRK Sápmi, SVT Sápmi och SR med inriktning på samiskt utbud upplever sina möjligheter att arbeta utifrån sändningstillstånd. Genom semistrukturerade intervjuer visar uppsatsen att det finns ekonomiska skillnader mellan redaktionerna som påverkar utbudet samt hur journalisterna arbetar med språket. LÄS MER

 3. 3. Två dagar kvar till valet – : en kvantitativ innehållsanalys av SVT:s opartiskhet under SVT:s slutdebatter 2002–2018.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Nea Liljegren; Viktor Sjödin; [2018]
  Nyckelord :SVT; Slutdebatt; Politik; Sändningstillstånd; Opartiskhet; Objektivitetsmodellen;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Att undersöka hur SVT följer sändningstillståndet genom att verka opartiskt. Detta genom att undersöka specifikt slutdebatterna inför riksdagsvalet mellan 2002 och 2018, utifrån att ge alla debattörer samma möjlighet till att föra sin talan. LÄS MER

 4. 4. Från bildsatt radio till katastroffilm : SVT:s bildsättning av katastrofer före och efter avskaffandet av TV-monopolet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Alexander Larsson; Samy Dahlman Taman; [2017]
  Nyckelord :kommersialisering; objektivitet; katastrofrapportering; SVT; Public service; TV-nyheter; tsunamin; Tjernobyl; flodvågskatastrofen; sändningstillstånd; TV-journalistik;

  Sammanfattning : SVT arbetar inom public service-sfären och försöker efterfölja ett sändningstillstånd där objektivitet förespråkas. Under en längre period hade SVT monopol på TV-sändningar, men 1987 hävdes monopolet och konkurrerande nyhetsmedier gjorde entré på marknaden. LÄS MER

 5. 5. Samer i Sveriges största nyhetsprogram : Hur den samiska minoriteten gestaltas i Rapport 1980-2014

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Solveig Brattström; Erik Lejdelin; [2014]
  Nyckelord :samer; konflikt; gestaltning; Rapport; nyhetsvärdering; minoriteter;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att undersöka hur den samiska minoriteten har gestaltats i Rapport mellan åren 1980 och 2014. Utöver det syftar studien till att ta reda på om gestaltningen är konfliktorienterad. LÄS MER