Sökning: "särbehandling vård"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden särbehandling vård.

 1. 1. Är vi alla lika inför lagen? : En analys om den rättsliga bedömningen av kvinnliga gärningsmän och den rosa lagboken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Julia Pettersson; [2024]
  Nyckelord :Objektivitet; gängkriminalitet; kvinnorabatt;

  Sammanfattning : Att den organiserade brottsligheten ökat och blivit ett allt vanligare fenomen i Sverige kan inte undgått många. I stort sett dagligen under 2023 har det rapporterats om skjutningar, sprängningar och andra våldsdåd vilka kunnat härröras till konflikter mellan olika kriminella grupperingar och nätverk. LÄS MER

 2. 2. ”Man kan inte säga att etnicitet inte spelar någon roll." : Socialarbetares syn på om klientens etniska tillhörighet kan påverka utredningen inom barn- och ungdomsärenden.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jacqueline Stål; Hope Nylund; [2023]
  Nyckelord :diskriminering; etnicitet; kultur; bedömningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att nå en djupare förståelse för socialarbetares upplevelse av klientens etniska tillhörighet och kulturella skillnader och om det kan påverka mötet med klienten inom barn- och ungdomsärenden. Syftet är vidare att belysa om socialarbetare anser att det förekommer diskriminering gentemot klienten. LÄS MER

 3. 3. Vård utan bias — spelar kön roll? : Sjuksköterskans roll i kvinnors särbehandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Leo Andersson; [2023]
  Nyckelord :Androcentrism; discrimination; gender bias; health care; standpoint theory; Androcentrism; diskriminering; genus; könsbias; standpoint theory;

  Sammanfattning : Bakgrund: Könsdiskriminering påverkar kvinnors liv, ekonomi och hälsa, över hela världen. Hälso- och sjukvården har en etisk obligation att likvärdigt behandla patienter och framförallt sjuksköterskan via dess koder och professionalitet. LÄS MER

 4. 4. ​​Sjuksköterskans attityder i mötet med patienter med obesitas. : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Lisa Persson; Miranda Berge; [2023]
  Nyckelord :Attitudes; Obesity; Nurse; Attityder; Obesitas; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund Obesitas är ett globalt folkhälsoproblem som finns i hela samhället och som har ökat markant de senaste 50 åren. Personer med obesitas är stigmatiserade i samhället och inom vården vilket ofta leder till särbehandling och ojämlik vård. Syfte Syftet var att beskriva sjuksköterskans attityder i mötet med patienter med obesitas. LÄS MER

 5. 5. Personer med psykisk ohälsas upplevelser av vårdmöten inom hälso- och sjukvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Malin Lundin; Julia Gullstrand Hallberg; [2023]
  Nyckelord :Care encounter; mental health; nurse-patient relationship.; Psykisk ohälsa; sjuksköterska-patientrelation; vårdmöte.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar bland befolkningen och detta innebär också att en större andel av personer med psykisk ohälsa behöver söka vård för annan typ av ohälsa. Många personer upplever att de har en rädsla för att bli annorlunda behandlad på grund av deras psykisk ohälsa. LÄS MER