Sökning: "särbehandling"

Visar resultat 1 - 5 av 214 uppsatser innehållade ordet särbehandling.

 1. 1. En mångfald av möjligheter? - En rättsvetenskaplig studie om offentliga arbetsgivares möjligheter att rekrytera i syfte att uppnå mångfald i sin organisation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Isabella Schavon Båvenby; [2020]
  Nyckelord :positiv särbehandling; offentlig arbetsgivare; etnisk mångfald; lagen om offentlig anställning; diskrimineringslagen.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige har under en längre tid blivit ett land med människor från allt fler olika etniska grupper och mångfaldsarbetet har därför utvecklats till att bli en viktigare del av arbetslivet. På den offentliga sidan av arbetsmarknaden är det endast möjligt att rekrytera efter särskilda kriterier. LÄS MER

 2. 2. Att leva med hiv : En kvalitativ studie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Alexandra Stojkovska; Sanna Westerberg; [2020]
  Nyckelord :hiv; patografi; personcentrerad vård; stigmatisering; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hiv, humant immunbristvirus, är en kronisk infektionssjukdom som överförs via kroppsvätskor. Det förekommer fortfarande mycket stigma kring sjukdomen, vilket medför att de personer som lever med hiv ofta blir stigmatiserade både från allmänheten och sjukvården. LÄS MER

 3. 3. Jaha, kommer du idag? : En kartläggning av sjöingenjörsstudenters upplevelse av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ombord under sin fartygsförlagda praktik.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Johan Granlund; Carl Persson; [2020]
  Nyckelord :Marine engineer; onboarding; working hours; workload; victimisation; Blame culture; organisational and social work environment; Sjöingenjör; onboarding; arbetsbelastning; arbetstider; kränkande särbehandling; blame culture; organisatorisk och social arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att kartlägga sjöingenjörsstudenters upplevelse av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ombord under deras fartygsförlagda praktiker, och i vilken utsträckning det påverkat deras framtida vilja att arbeta till sjöss. Undersökningen genomfördes med en kvalitativ forskningsansats där datainsamlingen skedde genom två fokusgruppsintervjuer och tio individuella intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Särbehandling : En studie i det skilda bemötandet av nordiska och utomnordiska arbetskraftsinvandrare av de svenska myndigheterna 1947 - 1964

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Rasmus Andersson; [2020]
  Nyckelord :charlottenberg; arbetskraftsinvandring; social kontroll; statens utlänningskommission;

  Sammanfattning : The purpose of this study is first and foremost to examine how the treatment of Nordic and non-Nordic migrant worker groups differed from each other during the time period 1947 to 1964, seen through the lens of the Swedish authorities. The study focuses primarily on the ”landsfiskal,” a now defunct civil servant position that served as a combination of prosecutor, bailiff and chief constable, as well as Statens Utlänningskommission, whose modern equivalent is the Swedish Migration Agency. LÄS MER

 5. 5. Allting är relativt, även LAS-åldern - En analys av 67- och 68-årsregeln och dess relation till Likabehandlingsdirektivet samt Diskrimineringslagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emma Herbertsson; Carl Ekelin; [2020]
  Nyckelord :LAS-åldern; 67-årsregeln; Likabehandlingsdirektivet; Diskrimineringslagen; Arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Enligt den nuvarande 32a – 33 §§ LAS, den så kallade 67-årsregeln, har en arbetstagare rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den månad då hen fyller 67 år, om arbetsgivaren meddelar arbetstagaren om att dennes anställning avslutas minst en månad innan arbetstagaren fyllt 67 år. I samband med att Sverige får en allt mer åldrande befolkning och det finns ett behov av att förlänga arbetslivet för arbetstagarna, beslutade riksdagen att genom lagändringar höja åldern för rätten att kvarstå i anställningen i två omgångar. LÄS MER