Sökning: "särkullbarn"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet särkullbarn.

 1. 1. Sekundosuccession till förmånsförvärvda livförsäkringar : Föreligger stöd för nuvarande tillämpning?

  Magister-uppsats,

  Författare :Jenny Henricson; [2020]
  Nyckelord :Efterarv; sekundosuccession; efterarvsrätt; förmånstagare; livförsäkring; förmånsförvärv; särkullbarn;

  Sammanfattning : Parallellt med den svenska regleringen av arv förekommer rättsformeln förmånsförvärv av livförsäkringsersättningar. I svensk arvsrätt har bröstarvingar, avkomlingar till den avlidne, bästa arvsrätten. LÄS MER

 2. 2. Konkurrensen om kvarlåtenskapen - en jämförelse av särkullbarns och gemensamma barns rätt till arv i förhållande till efterlevande makes arvsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Caroline Stern Olsson; [2018]
  Nyckelord :arvsrätt; familjerätt; särkullbarn; efterlevande make; normativa grundmönster; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish succession law is characterized by strong structures and slow changes. The legislation has not been subject of any major reform since the beginning of the 20th century. Therefore, the current legislation is characterized by elements of old norms and structures. LÄS MER

 3. 3. Laglotten : Ett nödvändigt skydd eller oproportionerligt tvång?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Kristofer Pelli; Rebecca Strömberg; [2017]
  Nyckelord :laglott; arvslott; arvsrätt; successionsrätt; familjerätt; arvsordning; arvsklasser; bröstarvinge; särkullbarn; testamente;

  Sammanfattning : Lagstiftningen kring laglotten är cirka 150 år gammal och har sedan införandet varit i det närmaste oförändrad, där vissa regler och principer som idag styr hur arv fördelas förekom redan under medeltiden. Kritik har framförts om att laglotten är föråldrad och byggd på gamla traditioner samt värderingar där rätten till arv grundade sig i blodsband och släktskap. LÄS MER

 4. 4. Efterarv och försäkring - Kan ett förmånstagarförordnande skapa ett efterarv?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anders Altenby; [2017]
  Nyckelord :Familjerätt; försäkringsrätt; efterarv; förmånstagarförordnande; fiscal law; administrative law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Då en make ärver en make med släktingar i första eller andra parantelen uppstår arvsrättsligt en efterarvsrätt. Denna efterarvsrätt har tidigare inte förtydligat huruvida en försäkringsersättning som utfaller genom förmånstagarförordnande till efterlevande make ska inräknas i efterarvet. LÄS MER

 5. 5. Kan pappas avtal med sin nya fru påverka mitt arv? - Om äktenskapsförord och avtalsfrihet i konflikt med särkullbarns arvsrätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Cornelia Linde; [2016]
  Nyckelord :arvsrätt; särkullbarn; laglott; äktenskapsförord; typtvång; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige har särkullbarn en rätt att få ut sitt arv efter en förälder direkt efter förälderns bortgång. Samtidigt kan man i Sverige inte göra sina bröstarvingar arvlösa, utan ett barn har alltid rätt till sin laglott. Möjligheten att göra sina barn arvlösa ges inte heller genom testamenten eller gåvor. LÄS MER