Sökning: "särskild service"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden särskild service.

 1. 1. Information-Theoretic Framework for Network Anomaly Detection: Enabling online application of statistical learning models to high-speed traffic

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Gabriel Damour; [2019]
  Nyckelord :Network Security; Distributed Denial of Service; DDoS; DoS; Anomaly Detection; Intrusion Detection; Attack Source Identification; Information Theory; Statistical Learnin; Nätverkssäkerhet; Distribuerad Överbelastningsattack; DDoS; DoS; Anomalidetektering; Intrångsdetektering; Identifiering av Attackkällor; Informationsteori; Maskininlärning;

  Sammanfattning : With the current proliferation of cyber attacks, safeguarding internet facing assets from network intrusions, is becoming a vital task in our increasingly digitalised economies. Although recent successes of machine learning (ML) models bode the dawn of a new generation of intrusion detection systems (IDS); current solutions struggle to implement these in an efficient manner, leaving many IDSs to rely on rule-based techniques. LÄS MER

 2. 2. Hemlokalisering av individer inom LSS-boenden : Handlingsutrymme och avvägningar

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Eric Svärd; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kungälvs kommun har beslutat att minska andelen köpta boendeplatser för att göra kostnadsminskningar inom ramen för Lagen om stöd och särskild service till vissa funktionshindrade. För att göra detta behöver kommunen göra omlokaliseringar av individer till hemkommunen, individer som idag har LSS-boende i en annan kom-mun och eller hos en privat aktör. LÄS MER

 3. 3. Hur ser delaktigheten ut inom LSS?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Gordana Fimiani; [2019]
  Nyckelord :intellektuell funktionsnedsättning; autism; delaktighet; inflytande; självbestämmande; arbetssätt och metoder; kommunikation; särskilt boende; gruppboende; särskild service;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur delaktigheten ser ut på särskilda boenden vilka regleras genom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagstiftningen omfattar personer med intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar som är i störst behov av samhällets stödinsatser för att kunna erhålla en god livskvalitet. LÄS MER

 4. 4. ARBETSTERAPEUTERS UPPLEVELSER KRING UPPDRAGET GENTEMOT BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Anna Diffner; Teresa Dhillon; [2018-05-18]
  Nyckelord :Occupational Therapy; psychiatric disability; psychosocial rehabilitation; home care service;

  Sammanfattning : Bakgrund Personer med psykiska funktionshinder har svårigheter att klara av vardagliga aktiviteter självständigt, att ha rutiner och sociala relationer. De kan vara inaktiva då de har svårighet att initiera aktivitet, kan ha lågt självförtroende, låg tilltro till den egna utförandekapaciteten och sakna meningsfulla aktiviteter. LÄS MER

 5. 5. Där musiken och lyssnaren möts : En kvalitativ undersökning av fem universitetsstudenters dagliga användande av musik via streamingtjänsten Spotify

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Tove Björnung Cederholm; [2018]
  Nyckelord :vardagslyssnande; spotify; musik; student; streamingtjänst; affordance; everyday listening; Spotify; music; student; streaming service; affordance;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur det privata vardagslyssnade av musik ser ut idag hos studenter. Studien har särskild fokus på hur lyssnandet påverkas av studenternas tillgång till musik via tjänsten Spotify. LÄS MER