Sökning: "särskild service"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden särskild service.

 1. 1. Platform as a Service Security Method (PaaSM)

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Joakim Bergstedt; André Hansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Användandet av molntjänster blir allt vanligare i takt med att fler företag väljer att migrera sina tjänster till molnet. Denna förändring medför att nya säkerhetsaspekter tillkommer och säkerheten kring tjänsterna blir allt viktigare. Att genomföra ett grundligt säkerhetsarbete kan vara svårt utan stöd av en särskild metod. LÄS MER

 2. 2. ”Det är ett tufft yrke att åldras i” – En studie om musiklärares uppfattningar av sin yrkesidentitet och hur den konstrueras

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Aaron Lindström; [2019]
  Nyckelord :Gymnasielärare; Läraridentitet; Musiklärare; Musikläraridentitet; Yrkesidentitet; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Music teacher; Music teacher identity; Professional identity; Teacher identity; Upper secondary school teachers; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka musiklärares uppfattningar av sin yrkesidentitet. Vidare syftar studien till att utforska vilka faktorer som bidrar till formandet av musiklärarnas yrkesidentitet. Studien genomfördes med en kvalitativ metod. Semi-strukturerade intervjuer genomfördes med fem behöriga musiklärare på ett gymnasium. LÄS MER

 3. 3. A machine learning approach to enhance the privacy of customers

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Jesper Anderberg; Nazdar Fathullah; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under ett telefonsamtal mellan en kund och en representant för ett företag utbyts en mängd information. Allt från en kunds namn, identifikationsnummer, hemadress till väderkonversationer och mer vardagliga ämnen. Kunskap om sin kundbas är en viktig del av ett företags verksamhet. LÄS MER

 4. 4. Information-Theoretic Framework for Network Anomaly Detection: Enabling online application of statistical learning models to high-speed traffic

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Gabriel Damour; [2019]
  Nyckelord :Network Security; Distributed Denial of Service; DDoS; DoS; Anomaly Detection; Intrusion Detection; Attack Source Identification; Information Theory; Statistical Learnin; Nätverkssäkerhet; Distribuerad Överbelastningsattack; DDoS; DoS; Anomalidetektering; Intrångsdetektering; Identifiering av Attackkällor; Informationsteori; Maskininlärning;

  Sammanfattning : With the current proliferation of cyber attacks, safeguarding internet facing assets from network intrusions, is becoming a vital task in our increasingly digitalised economies. Although recent successes of machine learning (ML) models bode the dawn of a new generation of intrusion detection systems (IDS); current solutions struggle to implement these in an efficient manner, leaving many IDSs to rely on rule-based techniques. LÄS MER

 5. 5. Alkoholservering till unga

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Karl Holmberg; [2019]
  Nyckelord :Alkohol; Alkoholpolitik; Ansvarsfull alkoholservering; Serveringsbenägenhet; Unga vuxna;

  Sammanfattning : Alkoholkonsumtion är särskilt skadligt för unga alkoholkonsumenter och det finns ett tydligt samband mellan alkoholkonsumtion och våldsbrottslighet. Den svenska alkoholpolitiken avser därför att skydda ungdomar från alkohol, bland annat genom en åldersgräns för att serveras alkohol på restaurang. LÄS MER