Sökning: "särskild undervisningsgrupp"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden särskild undervisningsgrupp.

 1. 1. “Jag är mycket mer än en diagnos” En kvalitativ intervjustudie om elevers tankar om att gå i en särskild undervisningsgrupp

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Fredrik Karlsson; [2019-01-23]
  Nyckelord :funktionsvariation; diskursanalys; diskurspsykologi; särskild undervisningsgrupp; identitet; crip;

  Sammanfattning : I denna magisteruppsats har jag valt att beforska hur en placering i en särskild undervisningsgrupp (SUG) påverkar en individ, utifrån ett antal perspektiv. Antalet SUG i Sverige ökar samtidigt som den pågår en debatt om alla elevers lika rätt till en likvärdig undervisning. LÄS MER

 2. 2. Inkludering : En intervjustudie om begreppet inkludering och inkluderande praktiker i Sverige och på Åland

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Nordkvist; Joel Nygård; [2018]
  Nyckelord :inkludering; exkludering; integration; inkluderande praktiker; särskild undervisningsgrupp; specialpedagogik;

  Sammanfattning : This study aims to complement, and add to, existing knowledge and perceptions regarding the term inclusion. The overarching aim is to provide examples of elementary school teachers’ views regarding their definition of inclusion, their perceptions of how legal documents describe it and their approaches on including practices in the classroom. LÄS MER

 3. 3. – Se mig! Elevers upplevelser av skolans stödinsatser vid beteendeproblem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Anna-Karin Lilja; [2017]
  Nyckelord :beteendeproblem; dokumentstudie; elevintervju; extra anpassning; KASAM; mellanmänskliga relationer; relationell specialpedagogik; resursskola; särskilt stöd; åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Att komma tillrätta med de beteendeproblem som förekommer i den svenska skolan ses av både många lärare, föräldrar och elever som en stor utmaning. Grundat i detta problem var studiens övergripande syfte att få en djupare förståelse för stödinsatser då en beteendeproblematik uppkommit. LÄS MER

 4. 4. Läsa mellan raderna : En studie om undervisning i läsförståelse för elever med autismspektrumtillstånd i särskild undervisningsgrupp.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Linda Åsberg; [2017]
  Nyckelord :autism; läsförståelsestrategier; göra inferenser; reciprok undervisning;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how two teachers support reading comprehension in the subjects Swedish and Social science in primary school in a specialized teaching group for students with autism spectrum disorder (ASD). The study included eight classroom observations, four in Swedish and four in Social science. LÄS MER

 5. 5. De ropar efter mig : Om inkludering som dilemma i förskoleklass.

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Maria Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Inclusion; Exclusion; Children in need of special support; Pre-school class; Special eduction group; Inkludering; Exkludering; Barn i behov av särskilt stöd; Förskoleklass; Särskild undervisningsgrupp;

  Sammanfattning :   My essay begins with a story of one day in pre-school class. It is about how I, as a preschool teacher, find it challenging to work with inclusion of children in need of special support. It is also about the feeling of inadequacy experienced by a teacher, single handedly covering a proportionally large group of children. LÄS MER