Sökning: "särskild utskrivningsprövning"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden särskild utskrivningsprövning.

 1. 1. Fast i rättspsykiatrin - ett system i obalans

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Andersson; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; rättspsykiatrisk vård; särskild utskrivningsprövning; påföljdsval; särskilda skyddsåtgärder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish system for care within the field of forensic psychiatry has been under scrutiny by the media in 2020. Different parts of Swedish media have highlighted that there are people treated in facilities for forensic psychiatry despite not having a need for medical care. LÄS MER

 2. 2. Vem - och varför - är den psykiskt sjuka brottslingen? - En genealogisk studie av den svenska hanteringen av psykiskt sjuka lagöverträdare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Frida Lindén; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; psykiatri; psychiatry; tvångsvård; compulsory psychiatric care; subjektskap; subjecthood; diskursanalys; discourse analysis; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den svenska straffrätten döms allvarligt psykiskt störda brottslingar i regel till rättspsykiatrisk vård istället för fängelse. Om brottet anses ha begåtts ”under påverkan av” den allvarliga psykiska störningen så kan domen förenas med beslut om särskild utskrivningsprövning, vilket innebär att förvaltningsrätten beslutar om utskrivning när den bedömer att individen inte längre har ett vårdbehov och inte längre utgör en samhällsfara. LÄS MER

 3. 3. Särskild utskrivningsprövning och legalitetskravet i den offentliga rätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ellen Delby; [2016]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; offentlig rätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Psykisk störning och samhällsskydd : Finns det ett behov av att kunna  skydda samhället mot vissa särskilt farliga individer?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Hjelm; [2013]
  Nyckelord :Samhällsskydd; Allvarlig psykisk störning; Särskild utskrivningsprövning; Psykiskt störda lagöverträdare; Samhällsskyddsåtgärder; Särskilda skyddsåtgärder; Tillräknelighet; Straffrätt; Påföljdsval;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Rättspsykiatrisk vård som påföljd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Andersson; [2012-02-07]
  Nyckelord :Straffrätt;

  Sammanfattning : I de flesta rättssystem i världen kan en förövare ställas till ansvar endast då denne är tillräknelig, eller med andra ord då denne är tillräckligt psykiskt frisk för att ha en handlings- och konsekvensförståelse. Sverige är ett av väldigt få länder som gör avsteg från denna princip, och även en person som vid gärningen var påverkad av en allvarlig psykisk störning måste ta sitt straffrättsliga ansvar. LÄS MER